2.5 RUM OCH KÖK
Jag heter Johan Leijonhufvud och hjälper dig med förmedling och uthyrning av bostäder.

Ett aktivt beslut att värna om miljön är viktigt för mig. Några av punkterna i min miljöprofil är:

* Företaget skall utmana sig Själv och andra i att verka för en stark miljöhänsyn.

* Registrera transporter inom företaget och välja bort fossildrivna fordon.

* Utvärderar alltid möjligheten att i första hand köpa in begagnad kontorsutrustning.

* Årligen klimatkompensera för företagets miljöpåverkan.

Erbjudande:
10% i rabatt vid första köpet av tjänsten. Koden finns i Ekoappen.