Kriterier för att få vara med i Ekoappen - minst ett av följande:
 

En tydlig ekoprofil/miljöprofil
Alt. en tydlig Fairtradeprofil

Ca 90 % ekoprodukter
Alt. KRAV-märkt företag
 
Alt. ett företag som tydligt visar att de aktivt förbättrar sin eko/miljöprofil

 


Om ert företag vill synas i Ekoappen fyller ni bara i formuläret här nedan, så fixar vi annonsen åt er. Sedan mailar vi en faktura för kommande 12 månader. 

OBS! Vi har ingen bindningstid!

Se fullständiga villkor längst ner på sidan.*

Vi jobbar hårt för att sprida Ekoappen till alla medvetna konsumenter och tillsammans med dig som kund hoppas vi kunna påverka och nå fler.

 

Sveriges billigaste annonsering?

Att vara med i Ekoappen kostar endast 995 kr ex. moms per år. 
En uppläggningsavgift på 395 kr ex. moms tillkommer första året.

Detta får ni som medverkande företag:

  • Annons i Ekoappen
  • Presentation på hemsidan med SEO-anpassning
  • Sponsrat inlägg på Facebook under sju dagar mot riktad kundgrupp
  • Sponsrat inlägg på Instagram under tre dagar mot riktad kundgrupp
  • Hjälp med att sprida erbjudanden och nyheter några gånger per år 
  • Möjlighet till synlighet i nyhetsbrev
  • Möjlighet att få produkter & tjänster recenserade 

Följande villkor gäller vid köp av annonsplats i Ekoappen:

-       Avtalstid – annonseringen sker tills vidare och är en prenumeration på 12 månader i taget. Förlängning sker automatiskt om kunden ej säger upp -----------avtalet via mail.
-       Avtalsändringar – Ekoappen äger rätt att göra ändringar i villkoren. Om detta sker skickas de nya villkoren med mail, för kunden att ta ställning till.    
----   De nya villkoren börjar gälla efter att tidigare avtal löpt ut.
-       Betalning - Vid varje ny 12-månadersperiod emottager kunden en faktura via mail på aktuellt belopp. För närvarande är priset 995 kr ex. moms + en    
--- uppläggningsavgift på 395 kr ex. moms (engångssumma).
-       Prisändringar - Skulle prishöjning ske, får kunden ett mail om detta innan för att då kunna ta ställning till fortsatt annonsering.
-       Förtida uppsägning – Kunden kan när som helst säga upp sin plats. Dock görs ingen återbetalning av kvarvarande månader. Ekoappen äger rätt    
----   till att säga upp avtalet om kunden inte betalar fakturan eller i övrigt bryter mot dessa villkor.
-       Ändringar – Mindre ändringar i annonsen kan göras utan avgift. Exempelvis uppdatering av kontaktuppgifter eller erbjudande. Ska större ändringar
------  göras tas en avgift på 195 kr ex. moms ut.
-       Kundens skyldighet – Kunden ansvarar för att annonsen utformas med iakttagande av gällande marknadsrättslig lagstiftning, samt att annonsen inte
------ inkräktar på eller annars kränker tredje mans rätt. Då Ekoappen (Organic Inspirations AB) utformar annonsen, hämtas informationen till annonsen ifrån ------  kundens hemsida eller Facebook-sida, där samma villkor gäller.
-       Ansvar – Kunden ansvarar för eventuell skada, såväl direkt som indirekt, som annonserna eller kundernas agerande i övrigt inom ramen för detta
------------ avtalsförhållande orsakar Ekoappen. Ekoappen ansvarar inte för förhållandet mellan kunden och i sin tur kundens kunder.
-       GDPR – Ekoappen har rätt att samla in och lagra uppgifter tillsvidare om företaget för att underlätta och förbättra kundrelationen. Det som lagras
--------- företagsinformation, eventuell kontaktperson, samt övrig viktig information om vad som har sagts och gjorts. Informationen skickas ej vidare. Företag -----       kan när som helst be om ett utdrag på vilka uppgifter som finns lagrade.
-       Fullständig reglering - Dessa villkor reglerar uttömmande parternas avtalsförhållande i anledning av köp av annonsplats i Ekoappen. 
-        Eventuell tvist med anledning av detta avtal prövas i allmän domstol, med Blekinge Tingsrätt som första instans.