Fairphotoagency
En digital fotoförmedling exklusiv för verksamheter som främjar hållbarhet.

Fair Photo Agency är en digital plattform som kopplar samman företag vars verksamhet bidrar till en hållbar utveckling med rätt fotograf över hela världen. 

Vi vill hjälpa dessa företag att nå fler marknadsandelar genom bättre möjligheter i sin visuella kommunikation och därigenom vara en viktig aktör i den kommande och globala omställningen mot en mer etisk, medveten och hållbar konsumtion.

Det är enkelt och kostnadsfritt att lägga in uppdrag hos oss! 

Kolla in den här videon för beskrivning!