Sveriges billigaste annonsering?

Att vara med i Ekoappen kostar endast 995 kr ex. moms per år. 
En uppläggningsavgift på 395 kr ex. moms tillkommer första året.

Detta får ni som medverkande företag:

 • Annons i Ekoappen
 • Presentation på hemsidan med SEO-anpassning
 • Sponsrat inlägg på Facebook under sju dagar mot riktad kundgrupp
 • Sponsrat inlägg på Instagram under tre dagar mot riktad kundgrupp
 • Hjälp med att sprida erbjudanden och nyheter några gånger per år 
 • Möjlighet till synlighet i nyhetsbrev
 • Möjlighet att få produkter & tjänster recenserade 


Om ert företag vill synas i Ekoappen fyller ni bara i formuläret här ovan, så fixar vi annonsen åt er. 

OBS! Vi har ingen bindningstid!


Se fullständiga villkor längst ner på sidan.*

Vi jobbar hårt för att sprida Ekoappen till alla medvetna konsumenter och tillsammans med dig som kund hoppas vi kunna påverka och nå fler.

 

 

Kriterier för att bli utvald till Ekoappen

Minst ett av följande:
 

 • En tydlig ekoprofil/miljöprofil
 • Ca 90 % ekoprodukter
 • KRAV-märkt företag
 • En tydlig Fairtradeprofil
 • Ett företag som tydligt visar att de aktivt förbättrar sin eko/miljöprofil

Har ni företag i flera städer, eller vill visa upp flera olika varumärken?

För att synas med en plupp på kartan i varje stad ni finns i eller för att ge varje varumärke sin egen presentation, erbjuder vi det genom en egen sida i appen och på hemsidan till halva priset (efter minst en fullt betald sida). 

Pris: 498 kr ex. moms/sida
(Uppläggningsavgift 198 kr ex. moms första gången.)

Vill ni att vi recenserar era produkter eller tjänster?

Nå ut till flera tusen bloggbesökare med era produkter och tjänster. Som medlem i Ekoappen kan ni låta oss recensera dessa om vi anser att de uppfyller våra kriterier. Vi gör då ett blogginlägg och delar det även på Ekoappens sociala medier. 

Pris: 495 kr ex. moms.

Följande villkor gäller vid köp av annonsplats i Ekoappen:

-       Avtalstid – annonseringen sker tills vidare och är en prenumeration på 12 månader i taget. Förlängning sker automatiskt om kunden ej säger upp -----------avtalet via mail.
-       Avtalsändringar – Ekoappen äger rätt att göra ändringar i villkoren. Om detta sker skickas de nya villkoren med mail, för kunden att ta ställning till.    
----   De nya villkoren börjar gälla efter att tidigare avtal löpt ut.
-       Betalning - Vid varje ny 12-månadersperiod emottager kunden en faktura via mail på aktuellt belopp. För närvarande är priset 995 kr ex. moms + en    
--- uppläggningsavgift på 395 kr ex. moms (engångssumma).
-       Prisändringar - Skulle prishöjning ske, får kunden ett mail om detta innan för att då kunna ta ställning till fortsatt annonsering.
-       Förtida uppsägning – Kunden kan när som helst säga upp sin plats. Dock görs ingen återbetalning av kvarvarande månader. Ekoappen äger rätt    
----   till att säga upp avtalet om kunden inte betalar fakturan eller i övrigt bryter mot dessa villkor.
-       Ändringar – Mindre ändringar i annonsen kan göras utan avgift. Exempelvis uppdatering av kontaktuppgifter eller erbjudande. Ska större ändringar
------  göras tas en avgift på 195 kr ex. moms ut.
-       Kundens skyldighet – Kunden ansvarar för att annonsen utformas med iakttagande av gällande marknadsrättslig lagstiftning, samt att annonsen inte
------ inkräktar på eller annars kränker tredje mans rätt. Då Ekoappen (Organic Inspirations AB) utformar annonsen, hämtas informationen till annonsen ifrån ------  kundens hemsida eller Facebook-sida, där samma villkor gäller.
-       Ansvar – Kunden ansvarar för eventuell skada, såväl direkt som indirekt, som annonserna eller kundernas agerande i övrigt inom ramen för detta
------------ avtalsförhållande orsakar Ekoappen. Ekoappen ansvarar inte för förhållandet mellan kunden och i sin tur kundens kunder.
-       GDPR – Ekoappen har rätt att samla in och lagra uppgifter tillsvidare om företaget för att underlätta och förbättra kundrelationen. Det som lagras
--------- företagsinformation, eventuell kontaktperson, samt övrig viktig information om vad som har sagts och gjorts. Informationen skickas ej vidare. Företag -----       kan när som helst be om ett utdrag på vilka uppgifter som finns lagrade.
-       Fullständig reglering - Dessa villkor reglerar uttömmande parternas avtalsförhållande i anledning av köp av annonsplats i Ekoappen. 
-        Eventuell tvist med anledning av detta avtal prövas i allmän domstol, med Blekinge Tingsrätt som första instans.