I dessa allmänna tävlingsvillkor kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingar på Ekoappens hemsida och app.

1. När du skickar ditt tävlingsbidrag kommer vi att behöva behandla personuppgifter om dig, bland annat namn, efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer och ort. Ditt namn och efternamn kommer att presenteras på vår hemsida när juryn har utsett en vinnare. I samband med att du skickar in ditt tävlingsbidrag behöver du ge ditt samtycke för vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål. Du kan läsa mer om vår behandling av dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

2. Ansvarig för tävlingar på Ekoappen är Green Apps Technologies AB, organisationsnummer 559139-0140, med adress Åslättsvägen 15, 373 32 Nättraby.

3. För att delta i våra tävlingar måste du vara minst 18 år, bo i Sverige samt acceptera dessa allmänna villkor och övriga tävlingsregler.

4. När du skickar in ditt bidrag till tävlingen överlåter du samtidigt rättigheterna till bidraget till Ekoappen. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Ekoappen får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt inom ramen för Ekoappens normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.

5. Vinnare av tävling utses av en jury på Ekoappen, om inte annat anges. Juryns beslut kan inte överklagas, och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Vinnaren informeras via e-post.

6. Priser i våra tävlingar är personliga och får inte överlåtas till annan person. Vinst får inte bytas ut mot kontanter eller annan egendom.

7. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

8. Anställda vid Ekoappen, Organic Inspirations AB eller deras anhöriga får inte delta i Ekoappens tävlingar.

9. Ekoappen ansvarar inte för att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Ekoappen. Ekoappen ansvarar inte heller för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller slutresultatet av tävling.