Barn som födds med en frisk hjärna är verkligen lyckligt lottade. De har en hjärna som redan är ca. 25% av storleken och vikten av en hjärna hos en vuxen människa. Liksom immunförsvaret och många andra funktioner så går hjärnan genom en otrolig snabb utveckling de första åren av ens liv, både vdg neurologiska kopplingar, skalbensstrukturen, inlärning- och kommunikationsförmågan, känslomässigt och intellektuellt, samt en outtömlig mängd av diverse funktioner.

Vad kan mamman göra för bättre barnets hjärnhälsa?

Utvecklingen av en frisk hjärna hos barn är beroende av väldigt många faktorer—en del information förekommer i media, inom vården och är välkända men det är allt för många andra viktiga faktorer som man inte tar upp. Det som jag uppfattar är välbekanta är tex mammans allmänna tillstånd, att hon ska äta en s.k. ”balanserad kost” och inta folsyra tillskott. Man rekommenderar starkt att undvika knark, rökning, alkohol. Att sova bra och minska på stressen tas också upp.

Andra saker som påverkar hälsotillståndet vid födseln, samt utveckling under spädbarnstiden men pratas allt för sällan om är följande saker. Hälsotillståndet och näringstillståndet av både mannen och kvinnan före befruktningen, intag och balans av fettsyror hos mamman, tarmflorastatus hos mamman, motionsvanorna hos gravida mamman, status och intag av vitaminer, mineraler, aminosyror och växtnäringsämnen hos mamman, inomhusluften, exponering för miljögifter och elektrosmog, relationen mellan föräldrarna, musik och ljud i hemmet, kontakt med naturen och husdjur och sociala relationer, förlossningen, amningstiden, kosten hos både mamman och barnet vid första året.

Brist av vitaminer kan leda till olika diagnoser

När en mamma inte har de flesta av dessa förutsättningar så är det större risk för en sämre intellektuell, känslomässig och fysiologiska utvecklingen för barnet, som medföljer av diagnoser och läkemedelsbehandlingar. Grundläggande hälsotillstånd hos barn har kraftigt försämras de senaste 20–30 åren hos spädbarn och barn. Det är mycket vanligt förekommande än tidigare att barn får diagnoser som bland annat barncancer, ångest, depression, allergi, eksem, astma, infektioner, ADHD, ADD, Aspbergers, autism på grund av att kropp och själ inte fick rätt förutsättningar vid under tiden i mammas mage och vid livets start. Det är t.o.m. nu tyvärr vanligare att små barn har en eller flera av dessa diagnoser och symtom än att man inte har det. Gemensamt, näringsmässigt för de flesta av barnen med dessa tillstånd eller diagnoser är mage-tarmbesvär samt näringsbrister på A, C, D och B vitaminer, zink, järn, magnesium och omega 3 fettsyror.

Optimal näring ger barn rätta förutsättningarna för en frisk barndom, utveckling och liv! I min bok, Rädda Din Hjärna Nu så kompletterar jag de sociala och psykologiska grundbehoven som alla människor behöver som beskrivs på ett enkelt sätt i Maslows behovspyramid med en behovspyramid för hjärnhälsa. Vi skulle ha så många flera friska barn, utan diagnoser och besvär om barnen lika som människorna fick sina fysiologiska, psykologiska och sociologiska grundbehov tillfredsställda. Min kliniska erfarenhet från över 40 år vittnar om att det går att få stora förbättringar av symtom samt en friskare hälsa under barndomen som även ger stora förutsättningar till en friskare hälsa när man är tonåring och vuxen. Man kan tillfredsställa de allra flesta av dessa grundbehov och få både barn och resten av familjen på rätt spår med en bättre kost och livsstil, hemma miljö, mage-tarmfunktion samt intag av skräddarsydda tillskott för att fylla på näringsobalanser och stärka upp svaga, nedsatta eller överaktiva organ eller system.

Mer information om orsaker till dessa besvär och hur man kan förbättra det finns i boken: Rädda Din Hjärna Nu, samt hjälp med skräddarsydd mat och kosttillskott finns hos näringsterapeuter.

Av Peter Wilhelmsson funktionsmedicinsk naturläkare (SNLF, IFMCP)