Hos barn uppvuxna med en antroposofisk livsstil är hälften så många barn allergiska jämfört med jämnåriga kamrater som bor på samma plats, andas samma luft och dricker samma vatten. Resultaten i en vetenskaplig avhandling hjälper oss att förstå varför allergier är så mycket mer ovanliga bland barn i östländer som Baltikum och Polen. 

Detta framkom vid jämförande studier mellan barn uppvuxna i antroposofernas svenska centrum i Järna, söder om Stockholm, och jämnåriga barn som vuxit upp i “vanliga ” hem på samma plats. Två studier genomfördes av Johan Alm, barnläkare på Sachska barnsjukhuset i Stockholm, tillsammans med antroposofernas egna läkare.

Tarmen – vårt stora energicenter och 80 % av immunförsvaret finns i mag-tarmregionen, så tarmfloran är mycket viktig.

Den första studien jämförde 295 barn uppvuxna i antroposofisk miljö med 380 barn uppvuxna i vanliga svenska hem. De antroposofiska barnen var oftare ovaccinerade och det var ovanligt med antibiotika. De åt vegetarisk, biodynamiskt odlad mat med grönsaker konserverade på traditionellt sätt, genom syrning.

En annan skillnad var att vart femte antroposofiskt barn var född i hemmiljö. Bara var sjätte barn bland de 225 som levde mest antroposofiskt visade sig utveckla någon form av allergi, mot vart tredje i kontrollgruppen.

I den andra studien undersöktes barnens tarmbakterier under två års tid. Genom avföringsprover kunde Johan Alm konstatera att antroposofernas barn hade betydligt fler varianter av mjölksyrebakterier. Ju fler varianter man har, desto starkare immunförsvar.

Johan Alm menar att livsstilen påverkar tarmfloran och tarmfloran i sin tur påverkar helt klart immunförsvarets utveckling. Hur vi föds har även betydelse, om det är hemmafödsel eller på sjukhus, med kejsarsnitt eller naturligt. Hemmiljön verkar styra balansen i tarmfloran så att barnet lättare står emot allergier.Den vanliga förlossningen är också mer lämplig för barnets immunförsvar än ett sterilt kejsarsnitt.

Mjölksyrebakterier bra mot allergi

Havande mödrar som äter mjölksyrabakterier löper mindre risk att föda ett allergiskt barn. Detta visar en finsk undersökningen i Åbo gjord på 132 familjer, där minst en person i varje familj led av hudvecksallergi, allergisk snuva eller astma.

De havande mödrarna delades in i två grupper, en som fick mjölksyrabakterier och en som fick placebomedicin. Det visade sig att den grupp som fick mjölksyrabakterier minskade risken att föda ett allergiskt barn med 50 procent. Mjölksyrabakterier balanserar bakteriefloran i barnens tarmkanaler och förhindrar därmed inflammationer. Detta hoppas finländarna ska kunna bidra till att stoppa allergiepidemin.

Bra källor för mjölksyrebakterier är surkål, syrade grönsaker, syrade mjölkprodukter och olika tabletter och pulver som finns i hälsokosten och på apotek –  till exempel från Holistic och Biogaia.

Läs mer om: 

.

Allergi och överkänslighetÄt dig friskKost & hälsaMage och tarmTarmens hälsa