Att välja ekologiskt gör skillnad för hälsan, miljön och samhället. Här är 10 viktiga anledningar: 

Fritt från kemiska bekämpningsmedel 

Bekämpningsmedel kan vara farliga inte bara för den som sprider dem, rester finns även kvar i maten och är skadliga för hälsan. Medlen läcker även ut i vattendrag och påverkar insekter som får dem i sig. De är också dyra för samhället. Det kan kosta miljontals kronor att rena dricksvatten från skadliga bekämpningsmedel. 

Mer näring i maten

Ekologiskt odlad mat innehåller mer antioxidanter. Bland annat innehåller tomater som odlats utan bekämpningsmedel mer C-vitamin. Forskarna tror att det beror på att en ekologiskt odlad grönsak måste producera mer ämnen för sitt försvar mot exempelvis insekter. Samma ämnen är också nyttiga för oss människor. Gräsbetande boskap har högre nivåer av omega-3.

Läs mer: Sant eller falskt om eko

Undviker GMO

GMO (genetiskt modifierad organism) har flera potentiellt negativa effekter. Växten har modifierats för att tåla bekämpningsmedel vilket slår ut annan växtlighet i och omkring åkrarna. Ogräsen kan bli resistenta mot bekämpningsmedel vilket leder till att bonden måste ta till ännu tuffare medel. Dessutom minskar den biologiska mångfalden när ett område bara består av en gröda. 

För en levande landsbygd 

Tack vare att bönderna kan räkna med bättre lönsamhet från sina ekologiska gårdar, hålls landsbygden levande. Det är även fler kvinnor och yngre som är aktiva i ekologiska jordbruk. Att köpa eko är också att köpa svenskt eftersom det mer sällan finns ekologiska importerade alternativ. 

Minskar antibiotika 

Antibiotika får ges till djur även i ekologisk djurhållning men med restriktioner. Exempelvis får fisk som fått två kurer på ett år inte längre säljas som KRAV-märkt. Djur som föds upp ekologiskt har också färre resistenta bakterier i tarmen. 

Djuren mår bättre

Alla djur i ekologiska jordbruk har tillgång till att gå och picka, böka eller beta och de rör sig på större ytor. De största skillnaderna finns mellan värphöns, gris och fåglar som går till slakt. 

Ekoturism och gårdsbutiker gynnas

Andelen som direkt förädlar livsmedel eller har gårdsförsäljning är mycket större vid ekologisk odling, till exempel kan bonden sälja gårdens tomatsås eller syrade grönsaker till besökare.  

Konkurrensfördelar för eko 

Här i Sverige finns bra förutsättningar att skapa välmående ekologiska jordbruk tack vare vårt klimat, tillräckligt med mark och vatten, många som köper ekologiskt, en framåtsträvan hos jordbruken samt relativt få skadeinsekter. Detta ökar möjligheterna att exportera grödor vilket gynnar svenska livsmedelsföretag. 

Läs mer: Grundaren till Ekoappen – “Jag vill inspirera andra”

En bättre framtid för våra barn

När du väljer eko väljer du att även kommande generationer ska kunna njuta av naturen och alla dess gåvor. Att rösta med plånboken och köpa ekologiskt är att välja en mer hållbar framtid. 

Det smakar bättre

Prova själv att äta en ekologiskt odlad frukt eller grönsak och jämför den med smaken av en konventionellt odlad. Skillnaden beror på att en näringsrik och välbalanserad jord ger mer välsmakande växter. 

Av Katarina Fornander

ekoekologiskt