I den här artikeln har vi gjort just det. Nedan delar vi med oss av fem positiva saker som hänt för klimatet på senaste tiden.

1. Corona minskar de globala klimatutsläppen med 8%

Coronapandemin har orsakat strikta restriktioner i många länder runt om i världen, men till klimatets glädje har viruset lett till minskat resande och minskad konsumtion. Många flygplan stod till exempel stilla på marken under år 2020 samtidigt som fabriker minskade sin produktion till följd av världens nedstängning. 

De flesta känner till att coronaviruset haft en positiv effekt på de globala utsläppen av koldioxid, men nu finns det även siffror på de positiva förändringarna. 

Enligt International Energy Agency (IEA) förväntas de globala utsläppen av koldioxid år 2020 vara 4–8 procent lägre jämfört med föregående år. Även Statistiska centralbyråns statistik för det första kvartalet 2020 visar på en minskning på cirka 8 procent.

Trots att detta med största sannolikhet bara är en tillfällighet får vår planet ändå en välbehövlig paus. 

2. Borneos regnskogar återplanteras 

Borneos regnskog ska restaureras efter många års skövling. Den främsta orsaken till den aggressiva avverkningen har varit upprättandet av nya palmoljeplantage. Palmoljan är en mycket efterfrågad ingrediens inom livsmedelsindustrin, vilket gjort det mer ekonomiskt att skövla regnskog för att istället odla oljepalmer.  

Skövlingen av Borneos regnskog har skapat stora miljöproblem i form av ökade utsläpp av växthusgaser och föroreningar av vattnet runt omkring. Nu håller regnskogen äntligen på att återplanteras – med svensk hjälp dessutom.

Projektet är unikt på många sätt eftersom målet är att återställa hela ekosystemet, inte bara träden. Flera svenska företag och organisationer, exempel IKEA och Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, är delaktiga och finansierar projektet. 

3. Näringslivet blir mer klimatmedvetna

Hållbara investeringar och nyckeltal för klimatet är några steg i rätt riktning för ett mer klimatsmart näringsliv. Intresset för hållbara investeringar ökar och fondförvaltare ökar nu sina innehav i klimatsmarta tillgångar. 

SPP Fonder är ett exempel på en stor aktör som agerar för att förbättra klimatet. I ett pressmeddelande meddelar de att de gör samtliga fonder, som tillsammans har ett innehav på över 230 miljarder kronor, helt fossilfria. 

Ett annat positivt exempel är Dagens Industri som börjat publicera nyckelsiffror för klimatet i form av företagens utsläppssiffror.

4. Engångsplast förbjuds i EU

År 2021 kommer all engångsplast att förbjudas inom EU. Det rör sig bland annat om sugrör, bestick och snabbmatsförpackningar som visat sig utgöra cirka 70 procent av allt skräp som hamnar i världshaven.

Förutom renare hav beräknar EU-parlamentet att den nya lagen kommer att minska kostnaderna för miljöförstöring med hela 22 miljarder euro. Ytterligare en glädjande nyhet är att lagförslaget godkändes av en stor majoritet i parlamentet – hela 560 ledamöter röstade ja medan endast 35 röstade nej och 28 röstade blankt. 

5. Fler svenskar lever klimatsmart

Det är lätt att kritisera folks beteenden, men siffror visar faktiskt att svenskar lever allt mer klimatsmart. Enligt Jordbruksverket har till exempel köttkonsumtionen minskat betydligt de tre senaste åren eftersom allt fler väljer att äta mer vegetariskt.

Utöver kosten är det många som gör medvetna klimatval när det kommer till transport och nöjen. Transportstyrelsen spår bland annat att trenden med minskat flygande kommer att hålla i sig. Förhoppningsvis kommer svenskarnas miljömedvetna livsstil att hålla i sig och dessutom sprida sig till andra länder. 

Summering 

Det är vida känt att tidskrifter hellre rapporterar om dåliga nyheter istället för goda. Detta betyder dock inte att det inte finns goda nyheter över huvud taget – du behöver bara leta fram dem på egen hand. 

En källa till goda nyheter är Goodnewsnetwork.org som rapporterar om allt ifrån miljöfrågor till medicinsk forskning och välgörenhet. 

Av redaktionen

hållbarhetklimatplastpositiva nyheterregnskog