1. Innehåller inga kemiska bekämpningsmedel

Låt oss börja med den viktigaste fördelen av dem alla, och den som de flesta kanske känner till. Ekologisk mat är odlad helt utan kemiska bekämpningsmedel. Istället använder bönderna andra lösningar för att hålla skadedjur, ogräs och svampar borta. 

Det är sällan bekämpningsmedel enbart påverkar de skadedjur de är ämnade för. De kan dels vara skadliga för människorna som arbetar på gården, men också ha en negativ effekt på allt levande i omgivningen. 

Bortsett från det spolas dessa medel ofta ut i närliggande vattendrag där de också kan göra stor skada. Förutom att påverka djurlivet kan de kemiska ämnena faktiskt utgöra ett stort hot för vårt dricksvatten. Sist men inte minst kan rester stanna kvar i maten som vi sedan äter.  

Genom att välja ekologiskt slipper du tänka på något av detta. Du kan alltså äta din mat med gott samvete. 

2. Ekologisk mat bidrar till en rikare natur

Visste du att naturen mår bra av ekologiska odlingar? Faktum är att ekologiska gårdar i regel har 30 procent högre biologisk mångfald är traditionella gårdar som använder kemiska bekämpningsmedel. Allra störst är skillnaden för insekter som pollinerar, exempelvis bin – upp till 50 procent. 

Och det bästa av allt är att en rikare natur faktiskt minskar odlarnas behov av bekämpningsmedel. Dessutom blir det enklare för växterna att ta upp näring samtidigt som grödorna gynnas av den ökade pollineringen. 

Läs också: 7 fördelar med matlåda i glas

3. Stöttar bönderna 

Att producera ekologisk mat är bättre och säkrare både för bonden, djuren och miljön, men innebär också mer arbete. Detta eftersom bönderna trots allt använder sig av mer manuella lösningar för att hålla skadedjur borta från sina grödor. Och detta bör de förstås belönas för. 

Genom att välja ekologisk mat som kostar lite mer kan du stötta landets ekologiska bönder som arbetar hårt för en mer hållbar framtid. 

4. Ett bättre liv för djuren 

Om du bryr dig om rättvis djurhållning finns det all anledning att välja ekologiskt. I en ekologisk produktion går nämligen alla djur ut för att beta eller picka. Detta ger dem bättre möjligheter att leva ett så naturligt liv som möjligt. 

Icke-ekologiska gårdar håller ofta grisar, höns och kycklingar inne året om. Och även om Sverige är relativt duktiga på djurhållning går det fortfarande att förbättra djurens levnadsvillkor avsevärt – till exempel genom att välja ekologisk mat. 

Läs också: 10 miljövänliga produkter som kan stoppa plastföroreningar

5. Ger bördigare matjordar

Jord är en förnybar resurs, men trots det är en tredjedel av världens matjordar försämrade. Detta har att göra med det ohållbara jordbruket. Enligt FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorgan) kan våra bördiga matjordar vara helt borta redan om 60 år om vi fortsätter som vi gör idag. 

Lyckligtvis ger ekologiska odlingar bättre och bördigare jord, då den innehåller mer växtdelar och även fler maskar. Ekologisk jord binder dessutom kol i marken och har därför en större potential att suga åt sig koldioxid från atmosfären.

6. Minskar risken för antibiotikaresistens 

Antibiotika är vanligt förekommande inom djurhållningen, främst i förebyggande syfte. Den dåliga djurhållningen i många länder, bland annat Italien och Cypern, ökar nämligen risken för sjukdomar bland djuren. Syftet med antibiotikan är helt enkelt att köttet ska bli så billigt som möjligt. 

Men att överdosera med antibiotika är inte bra. Det kan nämligen göra att bakterier blir allt mer resistenta, vilket i sin tur kan göra infektioner omöjliga att bota. Förutom stort lidande kan detta leda till mycket höga kostnader för sjukvården. 

Sammanfattningsvis finns det alltså all anledning att välja ekologisk mat. Det må vara lite dyrare, men det är bättre både för dig, bönderna, djuren och klimatet. 

Av Elsa Larsson

Ekologisk matekologiskt