I den här artikeln ger vi dig åtta bra skäl till varför du bör byta till solenergi och investera i solceller.

1. Förnybar källa och stora mängder energi

Först och främst är solenergi en förnybar energikälla. Till skillnad från exempelvis kol, olja och naturgas finns det alltså ingen risk att solenergin tar slut någon gång snart. Dessutom är solenergin relativt jämnt fördelad över jordklotet, vilket betyder att den går att utnyttja i de flesta länder.

Solceller kan dessutom generera stora mängder energi. Visste du till exempel att en solcellsfarm motsvarande 0,4 procent av USA:s landsyta kan producera tillräckligt med energi för att tillgodose hela landets elektricitetsförbrukning?

2. Inget behov av direkt solljus

Ett vanligt missförstånd är att solceller är beroende av direkt solljus. Så är inte fallet, utan anordningen kan även producera energi under molniga dagar. Detta beror helt enkelt på att solceller använder solens energi, inte dess värme.

3. Avger ingen koldioxid

En annan stor fördel med solceller är att användningen av denna typ av energi inte avger några utsläpp eller gifter, vilket fossil energi gör.

Visst kan både produktion och installation avge en del utsläpp i atmosfären, men jämfört med många andra energialternativ är dessa relativt små. Dessutom kräver produktionen betydligt mindre energi i förhållande till den energi som solcellerna producerar under sin livstid.

Läs också: 5 sätt att minska ditt koldioxidavtryck

4. Lång livslängd

Generellt sett håller solceller i cirka 25 – 30 år efter installationen. Så länge de inte skadas kommer du med andra ord inte att behöva byta ut dem allt för ofta.

Normalt sett är det växelriktaren – alltså den del i systemet som omvandlar likström till växelström – som du behöver byta ut först. Detta eftersom elkomponenter inte håller under lika länge som själva solcellerna.  

5. Ökar värdet på huset

Ytterligare en fördel med att installera solceller är att de faktiskt kan öka värdet på din bostad. Eftersom solcellerna gör det möjligt att producera egen el kan du göra en så kallad energibesiktning. Om bostaden går igenom besiktningen får du en energicertifiering som intyg på att bostaden är energieffektiv. Denna certifiering kan göra din bostad extra attraktiv för köpare i framtiden, vilket i sin tur kan höja försäljningspriset. 

6. Du påverkas inte av stigande elpriser

Om du investerar i solceller kommer stigande elpriser inte att påverka dig på i samma utsträckning. När du installerat solceller kommer du nämligen att kunna generera egen energi. De flesta svenska villor har tillräckligt stort tak för att producera tillräckligt med energi för sommarmånaderna. Skulle du producera mer energi än du faktiskt använder kan du spara den och använda den vid senare tillfällen eller sälja den.

Under vinterhalvåret producerar solcellerna mindre solenergi, närmare bestämt en dryg sjundedel jämfört med den energi som du kan producera under en solig sommardag. Detta gör att du kan behöva köpa in el, men samtidigt kan kostnaderna jämna ut sig om du säljer överskottselen på sommaren.

Läs också: En resa mot en hållbar framtid

7. Skatteavdrag på 15 procent

Tidigare var det möjligt att ansöka om ett så kallad solcellsstöd som täckte 20 procent av installationskostnaderna för solsystemet. Sedan den 7 juli 2020 har stödet dock ersatts med en skattereduktion på 15 procent för installation av solceller.

Avdraget är uppbyggt på samma sätt som rot- och rutavdraget och görs alltså direkt på fakturan. Som mest får skattereduktionen vara 50 000 kronor per person och år.

8. Skapar mängder av jobb

Slutligen är solenergi en stor ekonomisk motor. Bara i USA finns det fler än 10 000 företag som arbetar med solenergi. Detta är alltså en bransch som skapar mängder av jobb, vilket är fördelaktigt för den ekonomiska tillväxten i världen.

Av Elsa Larsson

hållbarhetSolceller