Övervikt ökar belastningen på leder, höfter och knän eftersom lederna inte är byggda för långvarig överbelastning. Kroppstyngden utsätter ben, brosk och muskler för en så pass stor påfrestning att problem uppstår. Dessutom ökar fettmassan risken för inflammation i kroppen.

I den här artikeln kan du läsa mer om hur artros och fetma hör ihop samt vad du kan göra för att lindra smärtan. 

Vad är artros?

Artros är en ledsjukdom som uppstår i samband med att kvaliteten på brosket i lederna har försämrats. Brosket har en skyddande uppgift och förhindrar att benen skaver mot varandra. Vid artros uppstår en obalans mellan nedbrytningen och uppbyggnaden av brosket i lederna, vilket gör att benändarna kan komma i kontakt med varandra.

Artros kan drabba alla leder i kroppen, men är vanligast i knän, höfter och händer. De drabbade lederna gör ont och kan därför bli svårare att röra. Många som drabbas av artros upplever sämre livskvalitet eftersom smärtan och den begränsade rörligheten påverkar deras vardag.

Symtomen för artros kommer vanligtvis gradvis och det är vanligt att de ökar med åldern. Det finns dessutom vissa riskfaktorer som ökar risken för att drabbas av artros, exempelvis:

  • Övervikt. Om kroppen är tung kommer lederna belastas mer vilket ökar slitaget.
  • Ålder. Ju högre ålder, desto högre risk.
  • Kön. Kvinnor drabbas oftare än män.

Läs också: Hur du känner igen artros – och hur du kan lindra det

Fetma i förhållande till artros

Övervikt, och i synnerhet fetma, är en av de främsta riskfaktorerna för artros. Personer som lider av fetma, det vill säga de som har ett BMI över 30, har större risk att drabbas. Det blir en ond cirkel där övervikten och ledsmärtan gör det ännu svårare att röra på sig. Samtidigt ökar smärtan i samband med minskad aktivitet.

Ålder är en annan riskfaktor, men de senaste åren har allt fler unga drabbas av artros och det kan bero på att allt fler unga personer är överviktiga. Kroppen är trots allt inte byggd för stillastittande och långvarig överbelastning från en för tung kropp.

Vad säger vetenskapen?

Det finns mycket forskning som bevisar sambandet mellan fetma och ökad risk för artros. Många studier visar att tyngden från en överviktig kropp kan öka risken för framför allt knä- och höftledsartros.

Kraftig övervikt är dessutom kopplat till ökad inflammationsrisk i kroppen. Inflammation i kroppen kan ha en negativ på olika organ och kroppsdelar, inklusive leder och broskvävnader.

Nyligen har forskningen även identifierat skadliga bakterier i tarmfloran som en ökad riskfaktor för artros associerad med fetma. Studien visar att probiotika, prebiotika, kostvanor och motion är viktiga för att upprätthålla och återställa en balanserad tarmflora som i sin tur är kan påverka behandlingen av artros.

Detta är en av de första större studierna som påvisar att vår tarmflora faktiskt kan påverka artros. Tarmfloran är ett komplicerat system som påverkar människans hälsa i stort. Det krävs dock fler studier för att fastställa tarmflorans betydelse för just artros. 

Läs också: Behandla inflammation och artros med ayurveda

Viktnedgång kan lindra artros

För att minska risken att drabbas av artros eller lindra symptomen är ofta en viktnedgång nödvändig. Bara en liten viktnedgång kan faktiskt ge påtaglig lindring av besvären. De krävs sällan en dramatisk viktminskning, utan även några kilo kan räcka för att uppleva skillnad.

Att även tänka på kosten och äta livsmedel som är bra för tarmfloran kan ge positiv effekt på artros orsakad av fetma.

Av Elsa Larsson

artroshälsa