Att fasta hjälper med viktminskning (speciellt buken) vet nog de flesta, men det ökar också metabolisk aktivitet, alstrar antioxidanter och motverkar åldrande. Ny forskning har identifierat 30 ej tidigare rapporterade ämnen som ökar kvantitativt under fastan, vilket indikerar en mängd hälsofördelar. Vi vet redan att fasta stärker självläkningen, ger mental skärpa och föryngring. Forskning från Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (OIST) och Kyoto University publicerat i Nature 2019.

“Vi har forskat på åldrande och ämnesomsättning i många år och bestämde oss för att söka efter okända hälsoeffekter som sker när människor fastar”, säger Dr. Takayuki Teruya, försteförfattare till artikeln. “I motsats till den ursprungliga förväntningen visade det sig att fasta inducerade metabolisk aktivering ganska aktivt.”

Fasta stimulerar en kraftigt aktiverad katabolism och anabolism – dvs det blir nedbrytning av gamla, dåligt fungerande proteiner och celler (autofagi) och beståndsdelarna används sedan för att bygga nya, välfungerande celler och proteiner (mha tillväxthormoner, GH, och stamceller).

Fastan förbättrade till exempel metabolismen av purin och pyrimidin, ämnen som spelar nyckelroller i uttryck av gener och proteinsyntes. Resultaten antyder att fasta kan omprogrammera vilka protein cellerna bygger vid vilken tidpunkt, och därmed förändra deras funktion. Förändringen kan främja homeostas i celler, eller redigera deras genuttryck som svar på miljöpåverkan (den biokemiska miljön omkring cellen).

Det händer alltså OTROLIGT mycket hälsofrämnade saker när vi slutar att äta – tar en matpaus. Rätt utförd fasta är alltså helt nödvändigt för att bevara en god hälsa!! (OBS det passar inte alla och i vissa faser i livet, se nederst.)

(Forskningsstudien gjordes som en icke-riktad, exakt semikvantitativ metabolisk analys av mänskligt helblod, plasma och röda blodkroppar under 34–58 timmars fasta hos fyra unga, friska, icke-överviktiga volontärer; tre män och en kvinna.)

Fasta stärker självläkningen och ger föryngring

Det räcker med 14 till 72 timmars fasta för att få snabba och enormt positiva effekter på hela vår kropp. Det går utmärkt att börja med periodisk fasta, så inget mer än vatten och möjligen osötat kaffe och grönt/svart te under cirka 14-20 av dygnets timmar. Det kallas för 14:10 eller 18:6 rytmer. Man kan även varannandagsfasta, finns många varianter och jag redovisar forskning om det i Sannas Fastebok.

Fördelarna med vattenfasta kan summeras med bland annat:

 • rensar tarmen
 • rensar kroppen inklusive hjärnan
 • ökar mental skärpa
 • stimulerar självläkningen
 • hjälper kroppens celler att tömma avfall
 • är föryngrande, via aktiverar stamceller
 • förlänger livslängden
 • svälter parasiterande organismer
 • svälter snabbt växande cancerceller
 • minskar risk för hjärtattacker

Uppmuntrande läsning om fastans enormt positiva effekter! Vetenskapliga referenser finns i Sannas Fastebok. Det är vattenfasta som ger det bästa och bestående effekterna, fler bloggar kommer snart om det. Ännu bättre resultat får du om du börjar med en Alkalisk flush och testa gärna mitt nya en dags-program. Sannas Fastebok full med praktisk info och fakta, forskning och erfarenhet kommer i mitten-slutet av juli, beroende på hur tryckning mm funkar nu på sommaren! 🙂

Vattenfastans främsta fördelar:

 • aktiverar autofagi (storstädning av kroppen)
 • genererar nya stamceller som reparerar skadad vävnad
 • ger hög produktion av GH, eller HGH tillväxthormon och NGH, tillväxtfaktorer för hjärnan som föryngrar och förbättrar (GH och NGH ser till att nya, friska och funktionella celler och vävnad kan byggas)
 • stärker självläkningen enormt; det är det främsta för att aktivera din inre läkare eller läkarinna!

Fasta är oerhört vitaliserande för kroppen och essentiellt för en fungerande självläkning.

Lite fikonspråk från forskarna: Vi identifierade emellertid ytterligare 30 förhöjda metaboliter, vilket innebar hittills okända metaboliska mekanismer sätts igång av fasta. Metaboliter i pentosfosfatvägen är rikliga, troligen på grund av efterfrågan på antioxidanter, NADPH, glukoneogenes och anabol metabolism. Omfattande ökningar av TCA-cykelrelaterade föreningar återspeglar förbättrad mitokondriell aktivitet i vävnader under fasta. Förbättrad purin/pyrimidin-metaboliter stöder RNA/proteinsyntes och transkriptionell omprogrammering, vilket också främjas av vissa fastarelaterade metaboliter, möjligen via epigenetiska moduleringar. Ref artikeln Diverse metabolic reactions activated during 58-hr fasting are revealed by non-targeted metabolomic analysis of human blood

Läs mer om denna studie i populärvetenskaplig artikel här!

Dr Sanna Ehdin

OBS! Fasta är inte för alla

 • Fasta inte om du är underviktig och har ett BMI lägre än 18,5, om du är anemisk (blek och har blodbrist), gravid, ammar eller är under 18 år. Inte heller för personer med ätstörningar som anorexi eller bulimi, allvarligt sjuka personer som medicinerar, eller de som har ett sänkt allmäntillstånd eller är nedsatt av njursjukdom.
 • Läkaren Andreas Eenfeldt, ”Kostdoktorn”, säger att de som har diabetes typ 1 och 2, tar receptbelagd medicin, har gikt eller mycket urinsyra kan fasta, men kan behöva övervakning av läkare. Att göra en födofasta bör dock alla klara av, och det beskrivs i Sannas Fastebok. Men stäm alltid av med medicinskt kunniga och/eller hälsoexperter om du är osäker.
Fasta