Helhetsmedicin är det nya namnet på Alternativmedicinen. För denna kan ju inte längre kallas för alternativ när mer än halva befolkningen använder den. Kunskapskanalen sänder en serie program om alternativmedicinen, men den har flera brister. Bland annat att programledaren kallas för professor men bara har en bakgrund i fysik och lite forskningsmeriter.

(6/12-08) Nya siffror i senaste Passion for business visar att yogapassen i Sverige omsätter hela 1,5 miljarder kronor (!) och då är det bara 3,4 procent av befolkningen som yogar regelbundet. Av dem är 70 procent kvinnor. Tänk då på hur mycket de andra delarna av den ”alternativa” sidan omsätter.

Nu omsätter kosttillskotten motsvarande 1/3-del av läkemedelsförsäljningen – och det är tunga siffror. Särskilt eftersom läkemedelsindustrin haltar med få nya produkter och koncept, och hälsokosten kommer fram som en stormvind. Se bara de spännande nya data om D-vitaminets oerhörda betydels för hälsan (som jag skrivit om tidigare) och de nya resultaten som visar att mineralen selen har en skyddande effekt vid HIV-infektion. Det är ju inget som industrin kan patentera … och därför är det egentligen ointressant för dem.

Verkligheten är följande: Skolmedicinens/farmakologiens koncept: en sjukdom – en orsak – en behandling håller inte. Det är knappt hundra år gammalt och snart utdaterat. I stället har molekylärbiologien lärt oss att en sjukdom har många orsaker och kräver många behandlingar.
Därför är läkemedelsbranschen framtidens krisbransch. Detta skrev professor em Stig Bengmark till mig i ett mejl i veckan. Han har så rätt, så rätt – och det vet de själva om.

Sett i det perspektivet är det intressant att följa med i de ”granskningar” som nu görs av ”alternativmedicinen”. Förr försökte man tiga ihjäl den, men när det inte funkar så åker den under luppen. Den nyligen släppta boken ”Salvekvick och Kvacksalveri är exempel på ett till synes objektivt och vetenskapligt försök att bedöma alternativmedicinen. Men man använder alltid metoder och metodfel som gör att alternativen framstår som i bästa fall icke bevisade – och därför bör man vara försiktig – och i sämsta fall som humbug.

Placebo är ett annat mycket vanligt begrepp som bland annat Martin Ingvar använder. Han är professor i integrerad medicin vid Karolinska Insk och borde stå för någon sorts objektivitet men tyvärr inte. Han är uttalat negativ till alternativmedicinen. Salvekvickboken dömdes dock ut av prof Vinjar Fönnebo, expert i Komplementär och Alternativ medicin vid Tromsö universitet.

Det intressanta är att dock att intresset är enorm för helhetsmedicinen (den f.d. alternativa), och det tycks bara öka trots alla försök att misskreditera området.

Ännu mera intressant är att både läkemedelsverket och Karolinska institutets forskare var med på Hälsomässan och presenterade sig nyligen. Det är ett ställe som de tidigare inte ens tog i med tång i…

En annan insatt och kunnig källa (som vill vara anonym) säger till mig: ”Läkemedelsindustrin och den dåliga delen av sjukvårdsindustrin är ändå dömda. Se bara på vad som händer kring fettma och diabetes och deras kostråd. De har tappat förtroendet. Den varmt omhuldade cancervården går samma öde till mötes. Hela 75 procent av läkare tror inte på den behandling de tvingas rekommendera och skulle själva inte utsätta sig för den.

Nåväl, åter till det TV-program om Alternativmedicinen som jag skulle kommentera. Det första programmet började på samma gamla vanliga insinuanta sätt med en New Age-festival med gott om kristaller etc och ”undersökande” av zonterapins verkan och ev vetenskapliga grund. Ett ifrågasättande under en till synes objektiva fasaden, av en sympatisk professor Kathy Sykes från Bristol universitetet.

Men de fick zonterapi till att bara handla om beröringens betydelse, och visade dock lite intressanta data om stressänkande effekten av beröring på centra i hjärnan. Det var ju positivt. Men vad de inte säger, och vad folk inte fattar, är att när det gäller vetenskap så får du svar som du ropar.

Och hon ställde inte de rätta frågeställningarna och sökte hard evidence såsom man kunde gjort. Det hade gått att visa på effekterna på helt andra sätt o genom att fråga de kompetenta forskare och erfarna på traditionell kinesisk medicin. Det positiva var att hon var personlig och bjöd på sig själv.

När jag efteråt försökte kolla upp professorns egna vetenskapliga meriter gav det faktiskt ingenting! Det står att hon är fysiker men hon verkar inte ens ha en doktorsgrad – och hon har ägnat mycket tid åt mediaträning av forskare och populärisering av science (se ref nedan).

I realiteten verkar hon ha lite vetenskaplig grund själv utan det verkar som hon är köpt för ett visst syfte (inspelningen av programmet måste betalas av någon).

Vinklingen är dock klar när man ser på BBC’s hemsidan, där det står att det är forskarens uppgift att vara öppen, men samtidigt dissar man örtkunskap till förmån för läkemedelsindustrin ”But not all herbal remedies worked and it was the appearance of charlatans who took advantage of the vulnerable sick that led to early regulation of apothecaries.” Man glömmer att nämna alla som dör av korrekt doserade läkemedelsbehandlingar, i USA är det 4.e dödsorsaken.

Programmet följdes upp av en två timmars debatt i måndags kväll ledd av Erik Fichtelius. Jag vet inte om det var planerat sedan innan eller om de fått mängder av reaktioner på osakligt och vinklat program. Debatten var dock mycket lyckad och upplysande. Det framgick helt tydligt att det är en oerhörd diskrepans mellan förordningarna och det medicinska etablissemanget å ena sidan, och vad det svenska folket önskar å andra sidan. Som prof Vinjar Fönnebo sa så kan man inte längre ignorera att halva befolkningen använder alternativmedicin OCH betalar detta helt ur egen ficka. Dessutom är det de människor som är högst utbildade och tjänar mest. Det finns flest helhetsmedicinska kliniker på Östermalm i Stockholm…

BilMekanikerMedicin

Klart att den konventionella medicinen känner sig hotade av detta. Jag har hittat på ett nytt namn på den: kallar den BMM. Det låter bra och står för BilMekanikerMedicin, vilket betyder att man inriktar sig på att isolera och reparera en specifik del – men tar ingen speciell hänsyn till helheten. Det är utmärkt för vi behöver det också. Men att lägga över all hälso- och friskvård i detta område är att begå ett djupt och skadligt misstag.

Men det är inget oreparerbart misstag. Helhetsmedicinen växer och frodas och blir bara allt mer kompetent och studerad. Vänta bara för snart svänger det rejält.

info prof Sykes
prof Sykes mission

Blogg Arkiv 2008Dr Sanna Ehdins blogg