Vitaminer och mineraler är centrala för livets processer i vår kropp. Mineralerna är bärare av energi och tändstiften i livets kemi, medan vitaminerna påskyndar cellprocesser och reaktioner i kroppen. Utan dem får vi dysfunktion och det påverkar åt båda hållen, det vill säga näringsbrist och stress påverkar psyket och känslorna negativt och vice versa – att stress, oro och ohälsosam livsstil skapar näringsbrist.

Vi utsätts ständigt för såväl yttre som inre stress och press, där den yttre kan orsakas av omvärldens krav på prestationer, tidsbrist, starka ljud, obehagliga upplevelser och överdrivet motionerande. Vi har också en inre stress dels i form av pågående bakterie- eller virusinfektioner, sjukdomar, giftiga kemikalier och tungmetaller eller biverkningar från läkemedel. Men det kan också bero på negativa tankemönster och känslor. Speciellt tar inre emotionella konflikter (outklarade inre motsatser) mycket kraft och energi.

Stress påverkar kroppen både kemiskt och fysiologiskt. I korthet kan man säga att alla reaktioner innebär en viss mängd stress, och både hjärtat och hjärnan tolkar intryck och skickar signaler som kroppen svarar på. För att det ska kunna fungera krävs vissa vitaminer och mineraler.

”Stress är det icke-specifika svaret hos kroppen på varje krav som ställs på den”, säger Hans Selye, pionjär inom stressforskningen. Selye har i sin forskning definierat fyra olika stadier av stress vilka är kopplade till olika känslomässiga tillstånd. Nedan ser du vilka de är, och vilka mineraler och vitaminer som åtgör i större mängd för att kroppen och psyket ska återhämta sig.

Stresscykler enligt Selye

1. Det första stadiet – alarmstadiet – innebär att vi reagerar på en oväntad eller chockartad upplevelse. Då fyrar den sympatiska delen av nervsystemet av en signal som säger åt kroppen att försvara sig, ett så kallat flykt- eller kampsvar. Det förbrukar en mängd näringsämnen och att ständigt befinna sig i stressande situationer, utan möjlighet till återhämtning, leder förr eller senare till näringsbrist. En akut situation som inte bearbetats blir kvar i kroppen som en chock, vilket hela tiden förbrukar en mängd vitaminer och mineraler. Alarmstadiet följs vanligtvis av:

2. Motståndsstadiet, då man medvetet eller omedvetet försöker begripa och bearbeta vad som hänt. Motståndsstadiet kan gå över i ett tillstånd av:

3. Kroniskt motstånd. Det sker gradvis och omärkligt och visar sig som en tilltagande trötthet med ökning av olika kroppsliga och psykiska symtom. Det blir svårare att hämta sig från olika påfrestningar och aktiviteter och exempelvis umgänge lockar allt mindre.

Om detta får fortsätta förbrukas näringsämnen och de kroppsliga reserverna töms. För att kunna återhämta sig behöver man tillföra nödvändig näring, det underlättar kontakten med händelsen och hjälper till att reda ut den. Utan näring är risken stor att känslorna inte kan bearbetas, utan man fryser fast. Den som saknar fysiska resurser eller psykiska möjligheter att återhämta sig går slutligen in i:

4. Utmattningsstadiet. Det innebär uttalade fysiska symtom, trötthet och att det mesta umgänge med andra människor känns påfrestande. Högre doser av rätt vitaminer och mineraler kan hjälpa till att bryta detta.

Fortsättning följer om detta högaktuella ämnet Näringsterapi: nästa inlägg behandlar kopplingen näringen och vårt psyke.

.

FunktionsmedicinMental hälsaSjälvläkande människanUtbrändhetVitaminer & MineralerVitaminer & Mineraler