I den här artikeln förklarar vi skillnaden mellan ekologisk och konventionell bomull och varför det är bättre att välja ekologiskt.

Vad är ekologisk bomull?

Ekologisk bomull är bomull som odlas utan konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller genmodifierade frön. Ekologiska bönder använder sig av naturliga metoder för att sköta om sina odlingar, som växelbruk, kompostering och biologisk bekämpning. Ekologisk bomull är också fri från kemikalier vid behandling och färgning av tyget.

Läs också: Vad är en kapselgarderob – och hur gör man?

Vad är problemet med konventionell bomull?

Konventionell bomull odlas med stora mängder konstgödsel och bekämpningsmedel som förorenar jorden, vattnet och luften. Bomullsodlingarna står för 25% av alla utsläpp av bekämpningsmedel i världen. Dessa gifter kan skada både människors hälsa och djurens välbefinnande. Många bomullsarbetare lider av hudirritationer, andningsproblem och cancer på grund av exponeringen för kemikalierna.

Konventionell bomull kräver också mycket vatten för att växa. Det beräknas att det går åt 10 000 liter vatten för att producera ett kilo bomull. Detta leder till vattenbrist, uttorkning av sjöar och floder och förlust av biologisk mångfald. Ett exempel på detta är Aralsjön i Centralasien som har krympt med 90% sedan 1960-talet på grund av intensiv bomullsodling.

Konventionell bomull behandlas också med kemikalier vid blekning, färgning och mjukgöring av tyget. Dessa kemikalier kan innehålla tungmetaller, formaldehyd och ftalater som kan vara skadliga för både människor och miljön. Många av dessa ämnen kan läcka ut från tyget när vi tvättar eller bär våra kläder.

Läs också: 8 sätt att förlänga hållbarheten på dina kläder

Vad innebär det att köpa ekologiska kläder?

När du köper ekologiska kläder bidrar du till en mer hållbar textilindustri. Du stödjer bönder som odlar sin bomull på ett miljövänligt sätt som bevarar jordens bördighet, sparar vatten och minskar utsläppen av växthusgaser. Du skyddar också din egen hälsa och hud från kemikalier som kan orsaka allergier eller irritationer.

Ekologiska kläder har också en högre kvalitet än konventionella kläder. Ekologisk bomull är mjukare, starkare och mer hållbar än konventionell bomull som kan skadas av kemikalierna under odlingen och behandlingen. Ekologiska kläder håller längre och behåller sin form och färg bättre.

Hur kan du hitta och känna igen ekologisk bomull?

Det finns flera märkningar som garanterar att bomullen är ekologisk. Några av de vanligaste är:

GOTS (Global Organic Textile Standard)

Detta är den mest omfattande märkningen som inte bara kontrollerar att bomullen är ekologisk utan också att hela produktionskedjan följer sociala och miljömässiga kriterier.

OCS (Organic Content Standard)

Detta är en märkning som visar att bomullen eller andra material i en textilprodukt är ekologiskt odlad. Den kontrollerar inte hela produktionskedjan utan bara andelen ekologiskt material.

Bra Miljöval

Det är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning som gäller hela vägen från fiber till färdig produkt. Den ställer krav på både miljö och socialt ansvar.

Svanen och EU Ecolabel

Det är två statliga miljömärkningar som visar att produkten uppfyller krav längs hela kedjan från fiber till färdigt plagg eller textil.

Av Johanna Stala von Schewen

ekologisktkläderkonsumtionMiljövänligt