Koenzymet Q10 bildas naturligt i kroppen, framför allt när vi är unga. När vi blir äldre och den naturliga produktionen stannar av finns det flera fördelar med att ta tillskott av Q10. Det visade KiSel-10-studien, en av de mest banbrytande studierna inom hjärthälsa och näringsämnen bland äldre som tittade på effekten av selen och Q10.

Om kroppen inte har tillräckligt med selen är det svårare för cellerna att tillgodose sig behovet av Q10. Och finns det istället inte tillräckliga mängder av enzymet kan cellerna inte dra nytta av selenet. När nivåerna av båda ämnena är i perfekt balans kan dock spännande saker börja hända.  

Läs också: Forskning visar: Selen och Q10 kan bromsa åldrandeprocessen 

54 procent lägre risk att dö i hjärt-kärlsjukdom

I Kisel-10-studien deltog 443 friska åldrande män och kvinnor i åldern 70–88 år. Deltagarna fick antingen placebo eller 100 milligram Bio-Quinone Q10 och 100 mikrogram SelenoPrecise två gånger per dag under en period på fyra år.

De första resultaten presenterades 2013 och visade häpnadsväckande resultat. Kosttillskotten minskade nämligen risken att dö i hjärt- och kärlsjukdomar med 54 procent samtidigt som de förbättrade hjärtfunktionen.

Den svenska kardiologen Urban Alehagen stod i spetsen för den banbrytande studien och kontrollerade personligen siffrorna flera gånger innan han vågade tro på den signifikanta skillnaden.

Har även andra positiva hälsoeffekter 

Både Q10 och selen fungerar som antioxidanter och skyddar därmed kroppen från oxidativ stress. De spelar också en viktig roll för RNA-molekylerna som behövs för att kroppen ska kunna bilda proteiner samt för tillväxtfaktorerna IGF-1 som bland annat bidrar till celltillväxten och ämnesomsättningen.

Enligt forskarna kan just dessa effekter vara anledningen till varför kombinationen av selen och Q10 har så positiva effekter på hjärtats funktion och därmed vår livslängd.

Läs också: Restless legs? Så kan selen hjälpa

KiSel-10 gör oss allt smartare

I den första studien fann forskarna att majoriteten av de svenska deltagarna hade låga nivåer av selen i kroppen – i snitt låg deltagarna på 67 mikrogram per liter blod. Detta motsvarar ungefär 35 mikrogram selen från kosten, vilket är en bra bit under den rekommenderade mängden. Det är dessutom långt ifrån de 110-120 mikrogram som forskarna tror behövs för att tillgodose behovet i alla kroppens celler.

Även om de sista bidragen i KiSel-10-studien beviljades för över 10 år sedan fortsätter nya resultat att dyka upp. Det beror framför allt på att blodproverna från studien sparades och fortfarande kan berätta för forskarna mer om effekten av kosttillskotten. Det har till exempel kommit nya resultat som visar Q10 och selens påverkan på inflammation.

Minskar risken för inflammation

Rätt nivåer av Q10 och selen i kroppen har visat sig minska fyra av fem biomarkörer som används för att upptäcka inflammation i kroppen. Enkelt förklarat innebär det att kosttillskotten minskar risken för inflammation, vilket också hjälper till att hålla en lång rad sjukdomar som kan förkorta livet på avstånd.

Alehagen och hans forskningsteam drar slutsatsen att det är försvaret mot inflammation i samspel med antioxidanteffekterna som bidrar till ökad livskvalitet, bättre hjärtfunktion och minskad dödlighet i hjärt-kärlsjukdom bland äldre.

Av Elsa Larsson

antioxidanterHjärthälsaQ10Selen