Yoga finns i olika stilar och innehåller livsstilsriktlinjer, förhållningssätt och reningstekniker. I yogaövningar ingår alltid komponenterna kropp, andning och sinne, men var fokus ligger varierar beroende på vilken yogastil det är du utför. Hatha, vinyasa, hot yoga och ashtanga fokuserar till exempel på styrka och balans. I restorative yoga och yinyoga tränar du istället mer på återhämtning. Gemensamt för alla yogastilar är dock att du ska släppa på fysiska och emotionella spänningar och öka uppmärksamheten till kroppen.

Nedan tittar vi närmare på några av de främsta fördelarna med yoga, som dessutom är backade av vetenskapen.

Förbättrad hälsa och ökat välbefinnande

Yoga bidrar till att öka välbefinnandet och ger ökad stresstålighet, minskad smärta, ökad muskelstyrka, men även förbättrat immunförsvar. Genom yoga lär du känna din kropp, vilket blir en väg till både fysiskt och psykiskt självförtroende. Yoga har också visat sig kunna vara lika effektivt som antidepressiva läkemedel och beteendeterapi vid mild till måttlig depression. 

Det som gör yogan unik är kombinationen av rörelse och vila. Om vi jämför med vanlig träning, exempelvis på gymmet eller i spinningsalen, kan det vara lätt att glömma bort återhämtningen som är en viktig del för att kroppen ska må bra.

Läs också: 3 sätt att komma igång med yoga

Naturlig smärtlindring

Yoga har visat sig kunna lindra smärta, specifikt smärta i ländrygg och nacke. Det krävs dock mer forskning för att fastställa att det skulle kunna hjälpa vid exempelvis huvudvärk, artrit eller fibromyalgi, även om många upplever att det hjälper till att lindra dessa typer av smärta också. 

I en studie från 2018 där 1466 deltagare fick testa yoga som träningsform visade det sig att yogan effektivt förbättrade smärta och funktion både på kort sikt (1 till 6 månader) samt på lite längre sikt (6 till 12 månader). Effekterna av yoga var liknade dem som du får av vanlig träning.

Effektivt för barn och ungdomar

Yoga rekommenderas även för barn och ungdomar som en säker och effektiv terapiform. Yoga kan bland annat bidra till att hjälpa barnen öka sin koncentration och förbättra sin problemlösningsförmåga. Det kan även förbättra barnens balans, lindra spänningar och öka styrkan om den utövas regelbundet. Viktigt att tänka på är att vissa yogaställningar är svårare än andra, och att barn som redan är flexibla och i bra form också bör börja långsamt. 

I en studie från 2019 tittade forskare på barn i 5 års åldern som utförde yoga två gånger i veckan i skolan. I denna studie kunde man se att barnen som utfört yoga istället för vanlig fysisk träning hade lättare att koncentrera sig och hade mindre hyperaktivitet. Det gjorde i sin tur att de enklare kunde slutföra skoluppgifter. 

Läs också: Ny bok! Medicinsk yoga – en väg till bättre hälsa

Att tänka på vid yoga

Yoga anses vara en säker form av fysisk aktivitet för friska människor, så länge den utövas på rätt sätt och under ledning av en instruktör. Men det är möjligt att skada sig, precis som när du deltar i andra fysiska aktiviteter. Allvarliga skador är dock sällsynta, de vanligaste skadorna som kan uppstå är stukningar och förtöjningar. Därför är det är alltid bra att börja med ett instruktörslett pass där du får lära dig grunderna och vad du ska tänka på i ditt utövande.

Av Elsa Larsson

andningåterhämtningrörelseyinyogayoga