Örter kan innehålla olika ämnen som påverkar hormonbalans, till exempel genom att verka på hormonreceptorer eller genom att främja balans i produktionen av hormoner. Några av de mest använda av kvinnor är bidrottninggelé, rödklöver och ashwagandha.

Bidrottninggelé (Apis mellifera)

Bidrottninggelé produceras av honungsbina som näringsrik kost till bidrottningen. Den ger henne allt hon behöver för att kunna lägga stora mängder ägg för kupans överlevnad. Bidrottninggelé har även använts under lång tid av kvinnor i ett hormonbalanserande syfte – och som ett allmänt stärkande näringstillskott. En placebokontrollerad studie där japanska kvinnor deltog visade att deras symptom under klimakteriet på ångest och ryggsmärta, minskade efter 12 veckors användningar av 800 mg bidrottninggelé per dag.

Läs mer: Därför minskar stressen i naturen

Även om studier på människa kring effekter av bidrottninggelé i dagsläget är relativt få, finns det många kvinnor som upplever att det hjälpt dem bli gravida eller komma till rätta med andra hormonella obalanser. Gelén innehåller ämnen som kan reglera östrogen- och testosteronniåverna. Djurstudier har kunnat visa en ökad fertilitet med bidrottninggelé – både för hanar och honor.

Rödklöver (Trifolium pratense)

Rödklöver känner du säkert igen, den är vanlig och växer vild i Sverige. I örten finns isoflavoner som kan binda till östtogenreceptorn och balansera dig när du har en brist på östrogen. Den används därför ofta vid menopaus och studier har visat att tillskott ger en signifikant minskning av symptom från klimakteriet. Det finns också studier som antyder att rödklöver inte ger tjockare slemhinna i livmodern eller förtätade bröst, vilket skulle innebära att hormonkänsliga vävnader inte påverkas av örten.

Ibland beror symptom på hormonobalans på att vi är alltför beroende av östrogen – vi är så kallat östrogendominanta. Istället bör östrogen och det andra kvinnliga hormonet, progesteron, vara i jämvikt. Östrogendominans kan visa sig som många olika typer av hormonobalanser, som PMS eller symptom på förklimakteriet.

Förklimakteriet är perioden innan klimakteriet när hormonerna åker bergochdalbana under en period. Ämnet irione, som finns i rödklöver har i cellstudier visat sig kunna förstärka progesteronsignaleringen. Därför skulle rödklöver kunna vara en hjälp vid symptom på grund av östrogendominans, genom att örten aktiverar östrogenreceptorn mindre än vårt vanliga östrogen och stärker progesteronsignaleringen. Resultatet kan då bli kvinnliga hormoner som är mer balanserade.

Läs mer: Peter Hencz – Vi vill göra det lättare att välja säkra kosttillskott

Ashwagandha (Withania somnifera)

Stress spelar en viktig roll när det kommer till att reglera kvinnliga hormoner och kan leda till infertilitet, minskad sexlust och andra symptom på hormonobalans som PMS och klimakteriebesvär. Ashwagandha är en adaptogen ört använd i tusentals år inom den indiska läkekonsten ayurveda för att ge avslappning, god sömn, energi och hormonell balans.

Förklaringen till den goda effekten är att ashwagandha ökar kroppens motståndskraft mot stress vilket leder till att produktionen av stresshormonet kortisol normaliseras. Orsak till att stress kan påverka våra hormoner är att kortisol och våra könshormoner delvis har gemensamma byggstenar. Och om produktionen av kortisol ökar, minskar byggstenarna till de kvinnliga könshormonerna. Och utan könshormoner, ja då mår vi kvinnor knappast på topp.

Förutom att leta efter och reducera det som stressar dig i ditt liv, kan ashwaganda vara en hjälp under jäktiga perioder. Ett flertal placebokontrollerade studier på KSM66, ett ekologiskt extrakt av ashwagandha, visar att de som fick ashwagandha orkade mer, sov bättre och fick ett bättre sexliv – dessutom normaliserades sköldkörtelfunktionen. Stressnivåer har kunnat kopplas till ökade symptom vid perioder av hormonsvängningar, som menopaus.

Läs mer: Örter för bättre hormonbalans och mindre PMS

Tips på näringstillskott

Apiforce – innehåller ekologisk bidrottninggelé som bland annat är naturligt rik på kollagen. Bidrottninggelén samlas in från ekologiska biodlingar där biodlarna inte använder antibiotika och kringliggande område är ekologiska odlingar. På så sätt riskerar man inte att bina hittar sin nektar på besprutade blommar.

Meno Joy – innehåller rödklöver tillsammans med humle, damiana och utvalda vitaminer och mineraler för att ge hormonell balans. Rekommenderas till kvinnor som upplever symptom på klimakeriet, så som värmevallningar, svettningar, rastlöshet och humörsvängningar.

KMS66 – innehåller världens bäst dokumenterade ashwagandha-extrakt som i de hittills 22 publicerade studierna visar på en unik förmåga att hjälpa kroppen vid stress. När stressen sjunker avlastas binjurarna och kortisolproduktionen normaliseras – vilket grundar för en bättre hormonbalans och minskade besvär vid till exempel klimakteriet och PMS.

Av Katarina Fornander

Källa: Dietz BM, Hajirahimkhan A, Dunlap TL, Bolton JL. Botanicals and Their Bioactive Phytochemicals for Women's Health. Pharmacol Rev. 2016;68(4):1026‐1073.,Lee JH, Dean M, Austin JR, Burdette JE, Murphy BT. Irilone from Red Clover ( Trifolium pratense) Potentiates Progesterone Signaling. J Nat Prod. 2018;81(9):1962‐1967.,Salve J, Pate S, Debnath K, Langade D. Adaptogenic and Anxiolytic Effects of Ashwagandha Root Extract in Healthy Adults: A Double-blind, Randomized, Placebo-controlled Clinical Study. Cureus. 2019;11(12):e6466. Published 2019 Dec 25.,Weidner K, Bittner A, Beutel M, Goeckenjan M, Brähler E, Garthus-Niegel S. The role of stress and self-efficacy in somatic and psychological symptoms during the climacteric period - Is there a specific association?. Maturitas. 2020;136:1‐6.,Abdelnour SA, Abd El-Hack ME, Alagawany M, et al. Useful impacts of royal jelly on reproductive sides, fertility rate and sperm traits of animals [published online ahead of print, 2020 Jan 9]. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2020;10.1111/jpn.13303.
ashwagandhabifrottninggelefertilitetförklimakterieklimakterietoropmsrödklöversömnstress