Japanska forskare har kopplat hundägande till minskad risk för äldre att drabbas av funktionsnedsättning. Något som delvis verkar kunna förklaras av den ökade fysiska och sociala aktivitet som det medför att ha hund.

Läs också: 6 hälsofördelar med att äga ett husdjur

Hälsodata från tusentals

För att förstå sambandet fick 11 233 hund- och kattägare mellan 65 och 84 år fylla i ett frågeformulär. Det samlades även in demografiska fakta, uppgifter om redan befintliga funktionshinder och annan hälsodata från deltagarna. Studien som publicerades i tidskriften PLOS ONE pågick mellan juni 2016 och januari 2020.

Hälften så stor risk

Forskarna fann att de av deltagarna som hade hund vid tiden för studien löpte ungefär hälften så stor risk för funktionshinder som de som aldrig varit hundägare. Det även efter att hänsyn tagits till andra faktorer som civilstånd, kroniska sjukdomar och övrig utomhusvistelse.

Läs också: 11 skäl att motionera

Motion bättrar på ytterligare

Bland de av hundägarna som dessutom motionerade regelbundet var risken ännu lägre. Enligt forskarna är det omvårdnaden, sällskapet och den dagliga motionen som spelar en så viktig roll. Däremot fann man inget som visade på minskad risk bland kattägare.

Av Hälsoredaktörerna för Ekoappen

hälsahusdjurmotion