I den här artikeln berättar vi mer om barnastma och vad det beror på. Vi ger dig även fem tips på hur du kan förebygga barnastma redan i tidig ålder.  

Därför får barn astma

Astma är en kronisk inflammation i luftrören som kan ge symtom i form av slem, hosta och andnöd. Sjukdomen utvecklas ofta tidigt i livet och forskare har länge försökt ta reda på vad som faktiskt utlöser sjukdomen. 

Tack vare befolkningsstudien Bamse-projektet, som stöds av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, har man nu verkat komma lite närmare sanningen. Enkelt förklarat ser det ut handla om en kombination mellan ärftliga faktorer och den miljö vi växer upp i. 

Även exponeringen för mikroorganismer i tidig ålder verkar spela en viss roll. Till exempel har det visat sig att barn som växer upp i en lantbruksmiljö är mindre benägna att få astma. Det krävs fortfarande mer forskning på området, men det är ändå ett steg i rätt riktning.

Hur vet jag om mitt barn har astma? 

Om barnet inte har besvär vid undersökningen kan det ibland vara svårt att upptäcka barnastma. Då kommer läkaren istället att ställa diagnosen efter de besvär du har vittnat om. Här är några symtom att hålla utkik efter: 

  • Tung andning (ibland kan det pipa eller väsa i bröstet i samband med andetagen)
  • Stor trötthet efter fysisk aktivitet
  • Hosta i samband med ansträngning
  • Långvarig hosta vid förkylning eller utan förklaring, framför allt på natten
  • Andnöd – ett tecken på att barnet inte får tillräckligt med luft

Det vanligt att astmabesvären kommer och går i perioder. Vid lindrig barnastma dyker besvären främst upp i samband med exempelvis förkylning eller idrott.

Besök en läkare och gör en utredning om du misstänker att ditt barn har astma. Om inte barnet får luft ska du genast ringa 112 eller bege dig till en akutmottagning.

Läs också: Pycnogenol: Ger dig en lugnare astma- och allergisäsong

5 tips för att förebygga barnastma

Enligt Bamse-projektet finns det ett par faktorer som kan öka risken att barnet utvecklar astma. Här är fem saker du kan göra för att förebygga sjukdomen redan i ett tidigt skede. 

1. Sluta rök nära barnet

Om föräldrarna eller andra personer i barnets omgivning röker ökar risken att barnet utvecklar astma. Detsamma gäller om mamman röker under graviditeten. Då kan det dessutom uppstå genetiska förändringar som kan ha negativa hälsoeffekter på lång sikt. 

2. Håll koll på viktutvecklingen

Barn behöver energi och näring för att växa. Men för mycket av det goda kan leda till övervikt som dels är kopplat till barnastma, men också flera andra hälsosjukdomar. 

3. Stanna hemma vid sjukdomssymtom 

Barn som ofta drabbas av luftvägsinfektioner under förskoleålder ha visat sig ha högre risk att utveckla kronisk astma. Därför är det viktigt att stanna hemma om du upplever sjukdomssymtom för att minska smittspridningen. 

Läs också: Barn och kemikalier – från födseln och framåt

4. Varierad kost med mycket fisk

En näringsrik och varierad kost är bra för både vuxna och barn. När det gäller just utvecklingen av astma har det dock visat sig att ett regelbundet intag av fet fisk faktiskt kan minska risken att drabbas. Därför kan det vara bra att äta fisk åtminstone två gånger i veckan.

5. Skydda barnet från luftföroreningar

Forskning visar att dålig luft är ökar risken att drabbas av både astma och nedsatt lungfunktion. I det långa loppet kan luftföroreningar och utsläpp även öka risken att utveckla KOL.

Detta är en uppgift för politikerna snarare än för dig som förälder. Vi ska trots allt kunna bo även i storstäderna utan att vi eller våra barn ska behöva utsättas för skadlig luft. 

Av Elsa Larsson

astmaBarnastma