Det finns dock även en baksida med att vara ständigt tillgänglig och uppkopplad. Enligt forskare är nämligen mobilanvändandet en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa bland barn och ungdomar idag.

Nedan ska vi titta närmare på effekterna av vårt överdrivna mobilanvändande. Vi ska även gå igenom vad det är som gör att vi faktiskt blir så beroende av våra smartphones från första början.

Varför är vi så beroende av mobilen?

Visste du att en vuxen spenderar i snitt 3 – 4 timmar om dagen på sin mobiltelefon? Det motsvarar omkring 60 hela dagar per år! Och bland ungdomar är siffran ännu högre eftersom de sitter ungefär en timme mer per dag än vuxna.

Så vad är det egentligen som gör oss så beroende av våra mobiltelefoner? Dessa maskiner är till viss mån designade för att bli just beroendeframkallande. Enligt forskare är det dock inte tekniken i sig som gör oss beroende, utan snarare våra sociala behov.

Eftersom människan är lat till sin natur, men ändå social blir mobilen den perfekta lösningen. Med minimal ansträngning kan vi själva bli sedda, men också se vad andra gör. Interaktionen ger oss dessutom en kick, till exempel när andra gillar våra inlägg på sociala medier, vilket driver på beteendet. 

Även om detta i teorin inte behöver vara något negativt visar statistik att vi inte blir lyckligare ju mer vi använder våra mobiler – snarare tvärtom. De senaste 20 åren har den psykiska ohälsan ökat lavinartat, framför allt bland unga, mycket på grund av vårt mobilanvändande.

Hur mobilen påverkar din hälsa

Nedan ska vi titta närmare på hur överdrivet mobilanvändande kan vara skadligt för hälsan, oavsett om du är gammal eller ung.

1. Kopplingar till depression och ensamhet

Det mesta pekar mot att missbruk av mobilen kan vara en bidragande orsak till depression. Studier visar till exempel att ungdomar som är beroende av sin mobil är mer benägna att uppvisa symptom på depression och ensamhet.

Bland de deprimerade personerna råder dock skilda meningar. Vissa uppger att mobilanvändandet – framför allt sociala medier – skapar känslor av utanförskap och otillräcklighet. Andra menar att de använder mobilen som en tillflykt för att må bättre.

Läs också: Magens påverkan på det psykiska måendet

2. Sämre sömn

Även om det inte finns några vetenskapliga kopplingar mellan just mobilanvändande och depression kan missbruk av mobilen ändå orsaka psykisk ohälsa via sömnen.

Dels kan skärmens blåa ljus minska nivåerna av kroppens sömnhormon melatonin. Samtidigt kan själva mobilanvändandet skapa känslor av oro och ångest, vilket också kan göra det svårare att somna och försämra sömnkvaliteten under natten.

En dålig natts sömn kommer dessutom göra det svårare att fokusera och lagra nya kunskaper, vilket framför allt kan bli problematiskt bland unga som går i skolan.

3. Försämrar kreativiteten

När vi använder mobilen överröser vi hjärnan med nya intryck, vilket gör det svårare för oss att bli kreativa och komma på nya tankar. För att hjärnan ska fungera optimalt på det kreativa planet är det helt enkelt viktigt att du då och då blir uttråkad.

4. Kan orsaka utseendefixering

Slutligen kan missbruk av mobilen, och framför allt sociala medier, skapa en ohälsosam utseendefixering. Ätstörningar har till exempel blivit allt vanligare bland unga, vilket är ett resultat av de kroppsideal som ofta framställs på sociala plattformar.

Läs också: 3 steg till frihet och lycka!

Så drar du ner på mobilanvändandet

Som tur är finns det saker du kan göra för att dra ner på ditt mobilanvändande. Här kommer tre snabba tips.

  1. Köp en väckarklocka. Lägg mobilen i ett annat rum när du ska lägga dig och ställ larmet på klockan istället.
  2. Investera i en mobilpåse. Med en mobilpåse från Happiears kan du blockera både strålning och notiser när du behöver en paus. Köp gärna en t-shirt och visa andra att du tagit kontrollen över ditt mobilanvändande!
  3. Rensa bland dina sociala medier. Ha bara kvar de du faktiskt har nytta av.

Ta kontroll över mobilanvändandet

Mobilpåsen som ger dig möjlighet att koppla bort och vara här och nu. Påsens insida är gjord av silvertrådar som vid förslutning gör att mikrovågsstrålningen blockeras.

Av Elsa Larsson

greatlifeHappiearsMobilMobilanvändningpsykisk ohälsa