I den här artikeln utforskar vi vad som krävs för att stoppa klimatkrisen och vilken roll Sverige egentligen spelar i det hela.

Sverige bör inta en ledande roll

Världsnaturfonden WWF vill att vi i Sverige skall ta en ledande roll i klimatomställningen och menar att just Sverige har unika förutsättningar att göra det.

I WWF’s rapport Hållbar energi – 100 % förnybart på naturens villkor framhåller organisationen att vi i Sverige fram till år 2050 faktiskt skulle kunna klara hela vår energiförsörjning av bostäder, transport och industri med enbart förnybar energi. 

De menar också att Sverige bör visa vägen som föregångsland och sträva efter att uppnå 100 procent förnybar energi och fossilfrihet så snabbt som möjligt.

Vi måste arbeta mot samma mål

Även om Sverige har de förutsättningar som krävs för att visa vägen räcker det inte. Omställningen måste vi göra globalt tillsammans. Världens länder har mycket olika förutsättningar, men trots det måste vi komma överens och arbeta mot samma mål. 

För att minska utsläppen tillräckligt för att hamna under två graders global uppvärmning (helst 1,5 grader som mest) behöver vi fasa ut alla fossila bränslen och dess utsläpp till år 2050. Vi behöver också få ned mängden utsläpp av andra växthusgaser kopplat till exempelvis mat samt skapa ett klimatanpassat jordbruk. 

Kunskapen för att möta klimatkrisen finns redan

Teknik för markant energieffektivisering och förnybar energi finns redan tillgänglig världen över. Därmed finns också stora möjligheter att genomföra genomgripande förändringar, så länge modet och viljan finns. 

I rapporten Energy Report visar WWF hur en global omställning till100 procent förnybar energi till 2050 är möjlig främst genom implementering och kommersialisering av tillgängliga innovationer. Enkelt förklarat menar de att vi redan har all nödvändig kunskap för att möta klimatförändringarna.

För oss är det enklare att ta ansvar

Vi behöver inte bara bättre energikällor, utan också en effektivare förbrukning. Där ingår till exempel energieffektivare industrier, bostäder och belysning, men också en mer hållbar livsstil på individnivå.

Med dessa förändringar kan vi från världens rika länder ändra våra beteenden utan att offra vår livskvalitet. Samtidigt får flera miljarder människor i utvecklingsländer en nyutbyggd och säker tillgång till ren energi. För oss är det betydligt enklare att ta vårt ansvar och att omställningen skulle vara kostsam är en myt. 

Miljöteknik som affärsmöjlighet

WWF vill att Sverige tar ett övergripande ansvar med en miljöpolitik som omfattar såväl utrikespolitik som handels- och näringspolitik.  De vill också se Sverige driva på global hållbarhet och fossilfrihet. 

Det här är dock något som Sverige kan tjäna på rent ekonomiskt eftersom vi redan ligger i framkant med engagerade företag, investerare, städer och utbildningsinstitutioner. Sverige rankas faktiskt som ett av världens främsta länder på miljöinnovation i relation till vår BNP. 

På våra universitet bedrivs banbrytande och relevant forskning. En storsatsning på internationalisering och export av klimatinnovationer måste vara ett mål. Bara i utvecklingsländerna uppskattas marknaden för miljöteknik de närmaste 10 åren vara enorm. Att inte ta sig an denna möjlighet och utmaning skulle alltså vara en stor miss på mer än ett sätt. 

Det är nu vi avgör framtiden

Det som krävs idag är vilja och mod att tänka i nya banor. Sverige har naturliga förutsättningar, med långa kuster, goda vindförhållanden, god solinstrålning, stora vattendrag och mycket skog. Allt detta ger oss unika möjligheter att ta tillvara på förnybar energi på ett ansvarsfullt sätt.

Vi måste bara öppna ögonen och förstå att det vi gör nu avgör hur det blir i framtiden. En hållbar värld händer inte bara – vi måste få den att hända.

Av Elsa Larsson

hållbarhetklimatångestKlimatpåverkanmiljö