I den här artikeln får du lära dig mer om hur det är möjligt att stärka immunförsvaret och träna bort en matallergi genom så kallad oral immunterapi.

Vaccinering inte möjligt för matallergiker

Idag är det möjligt att behandla svår pollen- och pälsallergi med vaccin, men en sådan lösning är tyvärr inte möjlig när det gäller matallergier. De allmänna råden till personer med svår matallergi är helt enkelt att undvika de livsmedel som kan utlösa en allergisk reaktion.

Detta är dock inte optimalt då det kan bidra till en konstant rädsla för att råka få i sig allergener. Det kan också göra det svårare att resa eftersom det inte är lika lätt att kontrollera kosten i utlandet som det är i Sverige.

Ny forskning har dock gett matallergiker nytt hopp. Studier visar nämligen att det faktiskt är möjligt att träna upp kroppens immunförsvar och stärka toleransen mot specifika allergener.

Matallergi går att träna bort med oral immunterapi

Behandlingen som används för att träna bort olika matallergier kallas oral immunterapi. Det går helt enkelt ut på att patienten får en liten dos allergen via munnen som sedan ökar stegvis.

Metoden har dock blivit ifrågasatt av forskare eftersom 95 procent av patienterna får någon form av biverkning. Dessutom finns risken att få en mycket svår allergisk reaktion. Därför krävs det betydligt mer forskning innan det är möjligt att använda oral immunterapi på den breda massan.

Enligt en svensk barnläkare och forskare kan dock finnas en lösning på de svåra biverkningarna. Svaret kan vara läkemedlet Xolair, ett läkemedel mot allergisk astma som blockerar den allergiska reaktionen.

Läs också: Minska allergiska besvär med kraften i rätt näring

Läkemedlet Xolair kan minska biverkningarna

IgE-molekylen är en typ av antikropp som är inblandad i de flesta allergier. Läkemedlet Xolair tvingar dock ner mängden IgE och trycker undan de antikroppar som orsakar en allergisk reaktion.

Forskare insåg att en kombinerad behandling med Xolair skulle göra det möjligt att behandla även personer med mycket svår matallergi med oral immunterapi.

Effekten kvarstår efter behandlingen

En av de första att testa denna metod var en patient med svår mjölkallergi. Efter att ha fått en mängd Xolair visade ett blodprov att blodcellerna inte längre reagerade när de kom i kontakt med mjölk.

Patienten fick sedan dricka små mängder mjölk, under skydd från läkemedlet. Efter att ha kommit upp i en normal mängd mjölk per dag trappades läkemedlet stegvis ned. Det visade sig att läkemedlet skyddande effekt kvarstod då patientens immunförsvar hade lärt sig att tolerera mindre mängder av mjölk

Viktigt att poängtera är dock att inte alla blev hjälpta av behandlingen. Vissa ungdomar fick svåra reaktioner och valde därför att hoppa av studien. Forskare tror att en viktig nyckel till framgång är att starta behandlingen så tidigt i livet som möjligt, då risken för allvarliga biverkningar är betydligt mindre.

Läs också: Allergisk? 9 tips som lindrar naturligt

Nya varianter av Xolair kan dyka upp på marknaden

Xolair är ett dyrt läkemedel, men eftersom patentskyddet för medicinen löpt ut är det nu fritt fram för läkemedelsföretag att utveckla nya varianter. I och med att läkemedlet visat så goda resultat vid matallergier hoppas nu forskare och läkare på att billigare varianter ska dyka upp på marknaden.

I framtiden är det förhoppningsvis möjligt att tillverka vaccin även för matallergiker för att minska deras vardagliga besvär. Men i dagsläget får vi vara nöjda med de framsteg forskningen gjort.

Av Elsa Larsson

allergi