Om presskonferenserna

Presskonferenserna pågår tisdagar kl. 12:00-12:45 till och med 23:e februari 2021. Moderator är Torgny Steen.

Missade du förra eventet med Anders Lönedal kan du se det här.

Oxytocin för lugn och ro

Vilken betydelse har långsamhet, närhet och beröring för välbefinnandet och friskspridingen?
Vet du att vi – precis som ett stressystem för kamp, flykt och överlevnad – har ett system för lugn och ro?

Ett system som kan minska ilska, ångest, oro, stress och utanförskap. Som dessutom stärker andning, blodcirkulation och blodtryck, sömn, återhämtning, sociala kontakter och relationer, empati, tillit, minne, lärande, kreativitet, avkoppling, psykisk hälsa och vårt immunförsvar.

Läs också: Föreläsning: Sömn, hjärnan och immunförsvaret

Om dagens gäst Kerstin Uvnäs Moberg

Kerstin Uvnäs Moberg är läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande effekter. Hennes vision är att med kunskap och medicin förbättra kvinnors hälsa under olika livsskeden.

Kerstins vilja att förstå kvinnors biologi och fysiologi uppstod när hon själv fick barn. Vilket gav drivkraften att lämna en framstående karriär med inriktning på magtarmkanalens fysiologi för att forska på oxytocinets positiva egenskaper.

Kerstin upptäckte bland annat att oxytocin dämpar smärta och oro, sänker blodtryck, stärker immunförsvaret och minskar mängden stresshormoner hos BÄGGE könen. 

Läs också: Föreläsning: Sömn, hjärnan och immunförsvaret

Tankar som har väckt debatt

Att bryta tankesätt och traditioner är ett signum för Kerstins arbete. Hennes tankar om biologiska och fysiologiska skillnader mellan kvinnor och män, och om hur de många oxytocineffekterna kommer till uttryck i olika sammanhang, har ibland ansetts kontroversiella och väckt debatter. 

Idag är Kerstin Uvnäs Moberg en populär föreläsare med uppdrag över hela världen. Hon har skrivit flera vetenskapliga artiklar och böcker som översatts till flera språk.

Bokning och kontaktuppgifter

För att delta på föreläsningen, bokar du din kostnadsfria plats här.

Torgny Steen, Torgny Steen Research AB
E-post: torgny@torgnysteen.com

Mob: 0707-170 595
Web: Proaktivitet.se alt. Torgnysteen.com

E-post: kerstinuvnasmoberg@gmail.com
Web: www.kerstinuvnasmoberg.se

friskspridningKerstin Uvnäs MobergpresskonferenserTorgny Steen