Nu visar forskning från Lunds universitet att tillsatt socker i mat och dryck dessutom kan leda till att vi får i oss färre vitaminer och mineraler från kosten.

Nedan kan du lära dig mer om fynden från studien och hur sockret kan vara mer skadligt för vår hälsa än vad vi tror. 

Tillsatt socker har inga hälsofördelar

Idag är det vanligt att tillsätta socker i både mat och dryck, dels vid tillverkningen av olika livsmedel, men också i själva matlagningen. Tillsatt socker är alltså den typ av socker som inte förkommer naturligt i de olika råvarorna utan som man adderar separat. 

När det gäller vår hälsa har tillsatt socker inga positiva effekter, utan bidrar enbart med så kallade tomma kalorier. Däremot behöver vår hjärna sockerarten glukos för att fungera normalt. 

Men när du äter livsmedel innehållande stärkelse, exempelvis potatis och bröd, bryter kroppen naturligt ner kolhydraterna till glukos i kroppen. Därmed är det alltså inte nödvändigt att tillsätta socker i varken mat eller dryck. 

Läs också: Hur kan jag på ett naturligt sätt stabilisera mitt blodsocker?

Kan öka risken för allvarliga sjukdomar 

Ett högt intag av socker kan öka risken att utveckla en rad olika sjukdomar. Förutom att socker är skadligt för tänderna och kan leda till karies kan det också leda till övervikt och fetma. Mer allvarliga sjukdomar inkluderar bland annat diabetes, cancer och hjärtkärlsjukdomar. 

Enligt de nordiska näringsrekommendationerna bör inte mer än 10 procent av energin från maten vi äter komma från socker. Det motsvarar ungefär 50 – 75 gram per dag för vuxna. Riktlinjerna kan dock skilja sig mellan olika länder. Enligt The American Heart Association, till exempel, bör mängden socker inte överstiga mellan 24 – 36 gram per dag. 

Den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har ansett att det fortfarande finns för lite vetenskapliga bevis för att ändra rekommendationen. Men det vill forskare på Lunds universitets Diabetescentrum nu ändra på. 

Studier visar: Mer socker leder till mindre vitaminer

I en studie baserad på data från två stora befolkningsstudier – Riksmaten vuxna och Malmö Kost Cancer-studien – har forskare från Lunds universitets studerat effekten av tillsatt socker och hur det påverkar mängden viktiga vitaminer och mineraler vi får i oss.  

Forskarna mätte först den totala mängden socker i deltagarnas kost för att sedan dra av de sockerarter som förekommer naturligt i frukt, bär och grönsaker. Därmed utgjordes energiintaget enbart av det tillsatta sockret i maten. Därefter delades deltagarna in i olika grupper beroende på mängden socker i kosten. 

Nästa steg i studien var att jämföra energiintaget med intaget av nio olika vitaminer och mineraler: zink, kalcium, folat, kalium, magnesium, selen, järn samt vitamin C och D. Resultatet visade tydligt att deltagarna som åt mer tillsatt socker fick i sig en mindre mängd vitaminer och mineraler. 

Läs också: Socker och sötningsmedel – Vad är vad?

Forskningen fortfarande otillräcklig

Detta är inte den första studien som visat en koppling mellan mängden tillsatt socker i relation till intaget av vitaminer och mineraler. Däremot har det saknats forskning gjorda på vuxna i Norden. 

Även som studien från Lunds universitet ökat medvetenheten gällande effekten av tillsatt socker är forskningen på området fortfarande otillräcklig. Det krävs fortfarande fler vetenskapliga underlag för att kunna ändra rådande kostrekommendationerna. 

För din hälsas skull kan det dock ändå vara bra att försöka minimera mängden socker i din kost så mycket som möjligt. Välj istället livsmedel med naturligt förkommande socker, så som bär och frukt, som även innehåller mängder av nyttigheter.

Av Elsa Larsson

sockervitaminer