Ashwaganda och saffran i kombination

Doktor Tejal som är Ayurvediska läkare, vilket är en akademisk examen som kräver fem och ett halvt års universitetsutbildning, förklarar hur saffran och ashwagandha samverkar för att fördjupa avslappningen och därmed förbättra sömnen. 

– Inom Ayurveda använder vi en rad örter vid stress och sömnlöshet. Men två av de absolut viktigaste är ashwagandha och saffran.  Två örter som samverkar för att hjälpa kroppen till återhämtning, lugn, vila och sömn. 

Läs också: Behandla inflammation och artros med ayurveda

– Ashwagandha är en adaptogen med utpräglad god effekt när det gäller att balansera kroppens stressystem, vilket är grunden för lugn, balans och en djupare sömn. För många patienter med stressutlösta problem som orkeslöshet, hormonell obalans, sexuell dysfunktion är därför ashwagandha en viktig del i behandlingen. 

– Men, när sömnen är det dominerande problemet räcker det inte alltid med bara ashwagandha. Då fungerar det ofta ännu bättre med att kombinera ashwagandha med saffran, som fördjupar den rogivande effekten. Inom Ayurveda förklarar vi effekten hos saffran med att den läker nervsystemet vilket bl.a. påverkar funktionen hos dopamin och serotonin. Resultatet blir en djupare avslappning och därmed bättre sömn jämfört med vad de enskilda örterna kan uppnå, avslutar dr Tejal.

Saffran

Saffran som kommer från blomman Crocus sativus innehåller två aktiva ämnen, crocin och safranal som lätt bryts ner. För att få en god effekt måste dessa ämnen stabiliseras, vilket gjorts i Affron

Utsågs till årets bästa produkt 2020

Det saffranextrakt som ingår i niDRA, Affron anses vara världens mest väldokumenterade saffran. Ett extrakt baserat på ekologiskt odlad saffran från det spanska höglandet. Pharmactive som utvecklat extraktet har forskat i tio år för att hitta en optimal och stabil kombination av de verksamma ämnena, crocin och safranal.

Hösten 2020 mottog Affron den prestigefyllda utmärkelsen som USA:s bästa ingrediens i kategorin sömn.

Världens bästa ashwagandha

KSM66, det unika ashwagandhaextraktet som ingår i niDRA är precis som Affron mycket väl dokumenterat med drygt 20 dubbelblinda, placebokontrollerade studier. Studier som visar att KSM66 har en utpräglad effekt när det gäller att öka kroppens motståndskraft mot stress. Kroppen får hjälp med att vila och att återhämta – grunden för en bättre sömn.

Läs också: Studier visar – Sköldkörtelbalans och lägre vikt med ashwagandha

Normaliserar produktionen av kortisol

För att två medicinalväxter skall kunna förstärka varandras effekt krävs det synergi. Det innebär att de skall ha olika men samverkande egenskaper – och det är precis det som ashwagandha och saffran har. 

Ashwagandha verkar via kroppens stora stressystem, den så kallade HPA-axeln. Det system som styr produktionen av framförallt stresshormon som kortisol, vilket är grunden för ork, energi och lugn.

Serotonin och dopamin

Till skillnad mot ashwagandha har saffran en utpräglad förmåga att normalisera nervcellernas signalsystem, vilket bland annat leder till ett bättre utnyttjande av de rogivande signalsubstanserna dopamin och serotonin. 

Det är denna dubbla funktion, där både kroppens stressystem (HPA-axeln) och cellernas signalsystemet normaliseras som förklarar att niDRA ger en djupare avslappning och därmed bättre sömn jämfört med om extrakten används separat.

Det finns 29 extraktspecifika studier som bekräftar effekt, säkerhet och upptag. Några interaktioner med läkemedel är inte rapporterade. Båda extrakten är ekologiskt framställda.

Av redaktionen

ashwagandhaayurvedaDr TejalniDRAsaffransömn