Vad är paraffinljus?

De flesta ljus är tillverkade av paraffin, stearin eller en kombination av dessa. Stearinljus tillverkas normalt sett av vegetabiliska fetter, slaktavfall eller palmolja. Paraffin å andra sidan är tillverkat av fossil olja. 

Paraffin, som varken har lukt eller smak, används i många olika ljus. De flesta värmeljus som säljs på den svenska marknaden är faktiskt paraffinljus. Anledningen till detta är att paraffin är billigare än stearin, vilket gör dem extra lönsamma för ljustillverkare. Även om paraffin ofta är associerat med värmeljus finns det även många vanliga ljus som innehåller paraffin. 

Forskare har upptäckt att ångor av paraffin är farligt, både för miljön och hälsan. Paraffinljus förorenar därmed luften mer än stearinljus som normalt sett är tillverkade av animaliska och vegetabiliska fetter.

Läs också: Därför ska du undvika palmolja – 4 viktiga anledningar

Varför är paraffinljus farliga?

Paraffinljus är tillverkade av fossilt material och släpper därmed ifrån sig koldioxid, vilket bidrar till växthuseffekten. Ämnet är dock inte bara dåligt för miljön – det kan även vara farligt för hälsan. 

Det Norska Folkhälsoinstitutet gick 2014 ut med en varning om att paraffinljus ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och kan liknas vid passiv rökning. Paraffinljus släpper dessutom ifrån sig de cancerogena ämnena bensen och toluen.

När ett ljus brinner ska egentligen bara vatten och koldioxid komma från ljuset. Då temperaturen är tillräckligt hög är förbränningen fullständig och därför inte skadlig för varken miljön eller hälsan. 

När det gäller paraffinljus är däremot temperaturen för låg, vilket gör att ofullständigt förbrända kolväten bildas, vilket kan vara skadligt för hälsan. 

Det kan vara bra att veta att även stearinljus släpper ifrån sig koldioxid, men i betydligt mindre mängder. Eftersom stearinljus är tillverkade av förnybara råvaror utgör ångorna inte samma risk för miljön och hälsan.

Paraffinljus är även betydligt brandfarligare än stearinljus eftersom paraffin har en lägre smältpunkt, vilket gör att den kan självantända.

Läs också: 5 tips för en naturlig vårstädning

Vilka ljus ska jag välja istället?

Om du vill värna om miljö och din hälsa rekommenderar vi att du försöker undvika paraffinljus. Det är dock inte helt lätt att veta vilka ljus man ska välja istället. Bara för att ljuset inte innehåller paraffin betyder det inte att det automatiskt är miljövänliga eller bra för hälsan. För att göra ett medvetet val som konsument måste du titta närmare på ljusets förpackning.

Välj ljus som har en miljömärkning, exempelvis Svanenmärkningen, för att försäkra dig om att produkten inte är farlig för hälsan eller miljön. Miljömärkta ljus måste nämligen följa nämligen vissa kriterier. 

Svanenmärkta ljus innehåller inte palmolja, men kan däremot kan de innehålla paraffin i små mängder (maximalt 10 procent). Dessa ljus är normalt sett tillverkade av animaliska fetter och det går att spåra produktionsanläggningen. Märkningen innebär dock ingen garanti vad gäller djurhållning inom produktionen. 

Tänk även på att undvika ljus innehållande palmolja eftersom det är en ingrediens som bidrar till skövling av regnskog.

Sammanfattning

De flesta värmeljus är paraffinljus och många konsumenter är inte medvetna om ämnets negativa effekter på miljö och hälsa. Paraffin är tillverkat av fossilt material, vilket bidrar till växthuseffekten, och ångorna från ljuset kan även vara farliga för människors hälsa. 

Om du vill tända ljus i vintermörkret rekommenderar vi att du väljer miljömärkta stearinljus. Tänk även på att undvika ljus med palmolja eftersom de bidrar till skövlingen av regnskogen. 

Av redaktionen

miljöparaffinljus