Mitt alternativ Nobelpriset i Medicin 2023, del 3  

Det råder, förutom ett tillfälligt undantag med år 2015 nobelpris, en vitamin och läkeväxtfobi vad gäller användning av icke patentbara läkemedel för att hjälpa människor i förebyggande och behandlande syfte när det gäller infektionssjukdomar och epidemier. Den allenarådande lösningen var vaccin. Allmänheten blir starkt programmerad till att vaccinera sig i första hand som ett primärt skydd mot infektioner och sjukdomar. Det har blivit en instinktiv handling som inte kan ifrågasättas eller ändras på.  

Varumärket är så stort och starkt att det adaptiva försvarets sprutor/vacciner har kostat allt för mycket pengar och liv. Efter den tredje mRNA-“booster sprutan” har man funnit att det medfödda försvaret fungerar allt sämre. Med andra ord, så finns det allt större risk att för många sprutor/vacciner, överstimulerar eller försvagar vårt naturliga immunförsvar. Vårt immunförsvar kan lättare utveckla långvariga autoimmuna sjukdomar eller en nedsatthet som gör att vi blir mycket mindre rustade för att bekämpa infektioner på naturlig väg.   

Banbrytande nya prisvärda och säkra ”vacciner” upptäcks av Angus Dalgeleish och Robert Clancy 

Brittiska immunologen och onkologen, Angus Dalgeleish såg att cancerfallen ökade drastisk efter den tredje mRNA-sprutan. Han skickade en stark uppmaning november 2022 till British Medical Journal (BMJ) att stoppa mRNA vaccinering av allmänheten, speciellt när det inte längre fanns någon risk att dö av Covid. Han befarade att allt fler kommer att dö av cancer och autoimmuna sjukdomar under kommande år på grund av övervaccinering.  

Både de brittiska vaccinforskarna, Angus Dalgeleish och Robert Clancy har på olika sätt hittat sätt att stimulera och optimera det medfödda försvaret så att färre patogena mikrober vandrar från övre luftvägarna ned till blodomloppet och nedre luftvägarna där de oftast kan skapa en cytokinstorm och bidra till både sepsis och lunginflammation. Många av de bräckliga individer som ligger i respiratorer och dör, drabbas i slutskedet av lunginflammation.  

De stimulerar en bättre medfödd immunitet, aktivering av T-celler, makrofager, neutrofiler och mördarceller men deras vaccin bygger på tarmflorabakterier istället för mRNA-teknik. Det stimulerar det medfödda försvaret istället för att påverka vår genetiska kod, vårt DNA att tillverka spikproteiner. Dessutom kan de intas i tablettform verkar mycket lovande och förtjänar ett nobelpris. De är banbrytande och arbetar med kroppens prioriteringar och mekanismer för att skydda oss mot infektionsangrepp.  

Svälj ditt snor för ett bättre immunförsvar 

Följande förenklad förklaring betonar hur viktigt det är med cirka. en kopp av slem som slemhinneförsvaret i näsa, bihålor och bronker producerar när du är förkyld, som du oftast spottar ut eller snyter ut. Så varför är det viktigt att du sväljer detta slem eller snor? När slemmet från snor och bronker blandat med saliv passerar genom magsäcken och når peyers plack lymfvävnad i tunntarmen, känner lymfocyterna (särskilt T-regulatoriska Th-17 celler) av informationen om infektionen i slemmet. Denna information tas upp i blodomloppet och skickas vidare till makrofager och neutrofiler, som sedan vandrar upp till övre luftvägarna för att bekämpa patogena mikrober och förhindra att de når nedre lungsäcken och orsakar allvarliga problem som sepsis eller en livshotande cytokinstorm. Se följande illustration.    

Det finns en viktig uppgift för Th17 både som hjälparcell i det medfödda försvaret som aktiverar makrofager och neutrofiler samt som en Th17 patogen cell som ökar den inflammatoriska responsen och aktivering av adaptiv immunitet samt kan behövas bromsas eller stoppas av Treg och andra reglerande ämnen. En överaktiv Th17-aktivitet gynnar utveckling av autoimmuna sjukdomar och allergier, samt en överaktivitet av den blodburna Th2-responsen gentemot cell, slemhinna och vävnadsburna Th1-responsen.  

Underskatta inte ditt immunförsvar

Det är ingen slump att du får hög feber och snorar när du är förkyld. Hög feber hjälper kroppen att bränna bort patogen- och slaggprodukter. Nu vet vi att snor och extra slemutveckling innehåller vår viktiga IgA antikroppar och vår mucosaassocierade lymfvävnad (M.A.L.T.) Extra slembildning har flera funktioner: den fångar upp och binder patogena mikrober från näsa och mun, späder ut och binder ihop dessa mikrober, samt minskar slagg från histaminreaktioner och toxiner. Dessutom stödjer den vårt slemhinneförsvar i tunntarmen (G.A.L.T.) i kommunikation med fagocyter i blodet och övre luftvägarna samt bronkassocierade lymfvävnaden (B.A.L.T.) för att skydda nedre luftvägarna i lungorna från allvarliga infektioner. 

Jag har föreläst och skrivit om vikten av vårt slemhinneförsvar och vårt medfödda immunförsvar i över 20 år och det är fantastiskt att se att flera forskare, främst Dr. Clancy och Dr. Dalgleish har hittat effektiva och säkra sätt att stimulera och stötta slemhinneförsvaret och det medfödda försvaret genom inlärd immunitet och immunbiotika. Efter många års forskning har Dr. Clancy och hans forskningsgrupp kommit fram till att Hemophilus influenzi är en av de allra viktigaste immunbiotika för att förstärka responsen av det medfödda försvaret mot olika infektioner.   

Cirkeln sluts

Det blir som en sluten cirkel när vi kommer tillbaka till Elie Metchikoff, fadern av medfödda immuniteten som fann att hälsosamma jordbaserade och mjölksyrebaserade mikrober kan bidra till en skydd mot patogena mikrober och ett friskare liv. Båda forskarna Dr. Clancy och Dr. Dalgleish betonar att deras immunobiotika-vaccin kompletterar och förstärker effekten av gammaldags vacciner där man stimulerar adaptiva försvaret i form av döda eller levande virus och kan inte alltid fullt ut ersätta vacciner. De betonar också att dagens mRNA-vaccinsprutor inte är vacciner utan en genmanipulation som inte, än så länge, visat sig tillräcklig säker för att använda på stora populationer.  

Visst kan vissa bräckliga grupper av populationer få hjälp av gammaldags vacciner, men helst med grundläggande hälsosam kost, kosttillskott som optimala mängder av A-, C- och D vitaminer, samt tillskott av zink, selen, quercetin och probiotika. Tillägget av bara optimala mängder av 5–10,000 enheter av D vitamin har visat sig vara en mycket framgångsrik adaptogen för både under och överfunktion av immunförsvaret. Förhoppningsvis kommer myndigheter att bana vägen för användning av immunobiotika, Ivermectin, Hydroxyklorocin och kosttillskott som ett alternativ eller ett komplement till vacciner, beroende på varje persons rätt att bestämma över sin kropp och hälsa. Forskningsstudier kommer nog så småningom visa att det fanns mycket bättre, billigare och säkrare sätt att förstärka människors immunförsvar än en obeprövad genterapi.  

För mer information om banbrytande ”vacciner” för medfödda försvaret så kan ni se intervjuerna på youtube av John Campbell med Dr. Robert Clancy, respektiva Dr. Angus Dalgleish länkar till deras forskning finns också utlagda i informationsfältet 

Kurser om örtmedicin, kognitiv resiliens, hålsosamt åldrande och immunresiliens samt Näringsmedicinska Uppslagsboken finns tillgängligt på min Hälsoportal.

Av Peter Wilhelmsson, Funktionsmedicinsk Naturläkare (SNLF, IFMCP)

Ekoappens debattartiklar ger fristående skribenter möjlighet att uttrycka en åsikt, ge replik eller skapa debatt. För debattartiklarnas åsikter svarar skribenten, de behöver inte vara åsikter som Ekoappen delar. Vill du skriva en debattartikel? Kontakta redaktionen@ekoappen.se

coviddebattPeter Wilhelmssonvaccin