Tänk om Folkhälsomyndigheten (FHM) höll presskonferenser om hur människor proaktivt kan stärka sin hälsa, sitt immunförsvar och förebygga sjukdomar? har surrat i Torgnys huvud en tid.

Ingen orimlig tanke, FHM har enligt hemsidan “… ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor. Vår uppgift är att främja en god och jämlik hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt verka för ett effektivt smittskydd och skydda befolkningen från olika former av hälsohot. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa.”

Finns mycket att förbättra

Dagens livsstil har gjort att 51 procent av svenskarna är överviktiga, hälften har farligt dålig kondition, över en miljon äter antidepressiva medel, fyra av tio sover dåligt, vi sitter still 9-11 timmar av våra vakna tid.

Psykisk ohälsa utgör idag hälften av företagens sjukskrivningar med sjukfrånvarokostnader för samhället motsvarande 65 miljarder kronor varje år, lika mycket som den svenska försvarsbudgeten.

Mitt i en sedan länge pågående pandemi är dessutom ”influensasäsongen” och ”VAB:ruari” här. Vi vill därför så tankefrön och ge hälsofrämjande tips till människor som vill ha kunskap om och återta kommandot över sin hälsa och livskraft.

Sju presskonferenser om hälsofrämjande aktiviteter

De sju digitala ”presskonferenserna” sänds direkt från Epicenter Stockholm. Inbjudna gäster delar med sig av sin expertis inom hälsans grundpelare; fysisk aktivitet, näring, sömn, återhämtning och andning. Allt för att ökad friskspridning, hälsa, stärkt immunsystem och livskraft.

Först ut kl. 12:00 den 12 januari är bok-aktuelle Johan Holmsäter, Friskvårdsrebell och grundare av Friskis&Svettis.

Information och anmälan för deltagande via www.proaktivitet.se där det även går att titta i efterhand för den som proaktivt vill ta ansvar för sin hälsa.
Där finns även länk till Torgnys medverkan i Sveriges Radio P4.

För ytterligare information om de Proaktiva Hälsofrämjande ”Presskonferenserna” kontakta Torgny Steen.

Kontakt: Torgny Steen, Torgny Steen Research AB
E-post: torgny@torgnysteen.com

Mob: 0707-170 595
Web: Proaktivitet.se alt. Torgnysteen.com

Presskonferenserna äger rum:

Januari:

12: Hälsa förr eller senare din prioritet #1 – Stillasittande vs. fysisk aktivitet:
Torgny & Johan Holmsäter, Friskvårdsrebell

19: Förbättra metabola hälsan – Stärk immunförsvaret:
Torgny & Ewa Meurk, Hälsoingenjören

26: Sömn, hjärnan och immunförsvaret:
Torgny & Dr. Haydeh Bolouri, Neuroscientist 

Februari:

2: Du mår som du andas – Stärk immunförsvaret:
Torgny & Anders Lönedal, Psykofysiolog

9: Närhet, beröring, oxytocin och immunförsvaret:
Torgny & Kerstin Uvnäs Moberg, Professor

16: Boosta inte immunförsvaret – bygg immunresiliens:
Torgny & Peter Wilhelmsson

23: Motivation suger – självledarskap duger:
Torgny & Pehr-Johan Fager, Hälsofrämjandet

Anders LönedalDr. Hayde BolouriEwa MeurkfriskspridninghälsaJohan HolmsäterKerstin Uvnäs MobergPehr-Johan FagerPeter WilhelmssonpresskonferenserTorgny Steen