Något många dock inte vet om är hur viktig en trädgård faktiskt kan vara för miljön. Att plantera på naturlig väg kan gynna både luften, jorden och den biologiska mångfalden. Läs vidare för att lära dig mer om varför din trädgård har en så stor betydelse för miljön!

1. Växterna renar luften

Koldioxid är en växthusgas som är nödvändig i fotosyntesen för att bygga upp växter. För planeten är dock stora mängder växthusgaser långt ifrån optimalt. De håller nämligen kvar värmestrålning som annars skulle lämnat jorden. Detta skapar en växthuseffekt och bidrar till ett av vår tids största hot – den globala uppvärmningen. 

Det fina med växter är att de absorberar och filtrerar koldioxid samtidigt som de producerar syre som en biprodukt. Kort sagt kan de minska mängden växthusgaser samtidigt som de ger oss friskare luft att andas.

2. Absorberar skadliga ämnen i jorden

Det är inte bara i luften växter gör nytta. Vissa tropiska växter kan även suga upp kemikalier, tungmetaller och andra gifter från jorden via sina rötter. Forskning visar till exempel att sallatsspikblad kan absorbera kadmium, en metall som kan vara skadlig för både mikroorganismer och vattenlevande djur. 

Läs också: Så kommer du igång med kompostering

3. Håller marken på plats

Visste du att växternas rotsystem gör jorden starkare? Genom att hålla ihop jorden minskar rötterna risken att marken ska förflytta sig, exempelvis i samband med en översvämning eller kraftigt regn. Ju fler rotsystem du har i trädgården, desto mer mark kan du alltså bevara. 

4. Ger näring till jorden

En annan fördel med rotsystem är att de tillför både fukt och näring till jorden. Växter som dör och förmultnar blir så småningom ”mat” till de växter du planterar nästa säsong. Det ger dig friskare odlingar och bättre växtlighet i din trädgård.

5. Miljövänligare och billigare

Förutom att alla typer av växter absorberar koldioxid ur luften kan de även vara miljövänliga på andra sätt. Genom att till exempel odla egna grönsaker, örter och frukter slipper du köpa importerade varor i din matbutik. Dessutom behöver du inte oroa dig över att de livsmedel du köper är besprutade med giftiga bekämpningsmedel. 

Utöver det kan egenodlat även spara dig en hel del pengar. Och du drabbas inte även om priserna i butiken skulle höjas. 

6. Mindre skräp på tippen

Visste du att närmare 30 procent av avfallet på deponierna är komposterbart? Trots att avfallet är naturligt kommer det att börja avge metan när det hopar sig på tippen. Metan är en växthusgas som likt koldioxid bidrar till den globala uppvärmningen. 

Genom att bygga en kompost i trädgården ditt avfall får förmultna kan du bidra till att det samlas mindre skräp på soptippen. Dessutom får du extremt näringsrik jord som du kan använda för att förbättra dina egna odlingar.

Läs också: Vad är bäst för miljön – glas eller plast?

7. Ger djuren ett hem

En blomstrande och frisk trädgård är en plats som både fåglar, bin, fjärilar och andra smådjur uppskattar. Pollinatörer kommer dessutom att göra din trädgård ännu friskare. De bidrar nämligen till människans välfärd genom att ge större skördar och högre kvalitet på det du odlar. 

Skadedjur som mördarsniglar, myror och bladlöss kan å andra sidan vara bra att hålla borta från trädgården. De orsakar oftast mer skada än nytta. 

8. Kan spara dig energi

Slutligen kan din trädgård faktiskt göra ditt hem mer energieffektivt. Genom att plantera välpositionerade träd på tomten kan du nämligen få värdefull skugga under årets varmaste dagar. Och det kan faktiskt spara dig i snitt 25 procent av dina nedkylningskostnader

Av Elsa Larsson

hållbarhetträdgård