En kompost är enligt många en av de bästa investeringarna du kan göra i din trädgård. Bortsett från att du kan göra dig av med avfall på ett miljövänligt sätt kan komposten dessutom göra underverk för dina odlingar. 

I den här artikeln får du lära dig mer om hur du kommer igång med kompostering, steg för steg. 

1. Typ av kompostbehållare 

Hur stor kompostbehållare du behöver beror dels på hur mycket utrymme du har att tillgå i trädgården, men också på hur många ni är i hushållet. En familj med fyra personer producerar ungefär 12 liter komposterbart avfall per vecka, så i det här fallet bör behållaren vara minst 200 liter, gärna mer. 

Om du enbart planerar att kompostera trädgårdsavfall behöver behållaren inte vara isolerad. Isolering är däremot viktigt om du även vill kompostera animaliska livsmedel, exempelvis kött och fisk. Se även till att behållaren har ett bra lock och att den sluter tätt. 

2. Placeringen av komposten

Komposten bör stå på en skuggig och vindskyddad plats. Den bör också ha direktkontakt med marken, så att maskar och andra levande organismer kan ta sig upp. Detta hjälper också till med dräneringen av överflödigt vatten. 

Läs också: 7 sätt hur man fryser mat utan plast

3. Materialet i komposten 

Materialet i komposten spelar en viktig roll för hur väl du lyckas. I botten bör du lägga ett lager av kvistar och lite grövre grenar så att luft kan ta sig in. Du får aldrig packa eller trampa till komposten!

Nästa lager bör bestå av lite finare trädgårdsavfall, exempelvis växtrester, barr och jord. Längst upp lägger du jord eller färdig kompost. 

4. Lägg i ditt hushållsavfall 

Nu kan du börja lägga i ditt hushållsavfall. Se till att finfördela avfallet och tillsätt gärna kompostströ innehållande råvaror som skyndar på förmultningsprocessen. 

Här är några exempel på material du kan lägga i din kompost är: 

 • Klippt gräs
 • Grönsaks- och fruktrester 
 • Döda växter och blommor
 • Ogräs
 • Teblad
 • Kaffesump
 • Papper (exempelvis hushållspapper, äggkartonger, papperspåsar och dagstidningar)
 • Sågspån

Tänk på! Du bör alltid finfördela materialet i komposten för att skynda på nedbrytningsprocessen. Finfördelning gör också att materialet tar mindre plats.  

5. Lufta och vattna

Den optimala temperaturen för nedbrytningen i komposten är mellan 35 – 55 grader. Därför är det viktigt att alltid hålla det sista lagret täckt för att förhindra den varma luften från att avdunsta. 

För att hålla komposten vid liv är det också bra om du vattnar och luftar den regelbundet. Tänk dock på att vattna måttligt eftersom för mycket fukt kan göra komposten för kompakt. Det kan också vara bra att vända den, det vill säga blanda runt den för att släppa in mer syre. 

Inom cirka 8 – 10 månader har du fått en näringsrik kompostjord som du kan använda till din plantering eller som jordförbättring.

Läs också: Så enkelt gör du eget städmedel

Det här ska du undvika i komposten

Många saker går bra att kompostera, men det finns vissa saker som kan göra mer skada än nytta. Här är några exempel på saker du aldrig bör lägga i din kompost. 

 • Kalk – Gör komposten för basisk och bidrar till att kväve avdunstar som ammoniak.
 • Konstgödsel – Bidrar till övergödning och innehåller kadmium som är giftigt för marken.
 • Fett – Undvik smör och oljor i större mängder. 
 • Salt – Stora mängder salt kan försämra mikroorganismernas livsmiljö och därmed deras funktion.
 • Tobaksprodukter – Innehåller tungmetaller och andra ämnen som kan vara skadliga för både växter och mikroorganismer.

Inte heller glas, plåt, plast eller andra oorganiska ämnen ska läggas i komposten. Även Sand, sten och lera bör undvikas. 

Av Elsa Larsson

Kompostering