När kroppen utsätts för påfrestning under längre tid, utan att vi får möjlighet till återhämtning ökar risken för det som kallas stressrelaterade problem. Dit hör till exempel obalans i sköldkörteln, trötthet, sömnbesvär och viktökning. Till stor del kan detta förklaras av en sak – en ökad produktion av stresshormonet kortisol. Det spelar ingen roll om stressen orsakas av sjukdom, arbete, frustration eller ett dåligt äktenskap – kroppens reaktion blir densamma.

Fem kilo extra fett

I lagom mängd är kortisol viktigt för vårt försvar och för vår energiomsättning, men vid långvarig stress, när kortisolhalten stiger, blir resultatet det motsatta – kortisolet blir katabolt (nedbrytande). Kroppen börjar bryta ner muskelceller för att frigöra glukos (socker), samtidigt sjunker ämnesomsättningen. Resultatet blir att kaloriförbrukningen minskar medan blodsocker- och insulinnivån ökar. Studier visar att vid långvarig stress minskar energiförbrukningen med ca 100 kalorier per dag – vilket motsvarar 5–6 kg fett på ett år. Fett som framförallt sätter sig kring midja och stuss. 

Läs också: Boswellia – inflammationsdämpande kåda från indiskt träd

Hormoner i obalans

En bidragande orsak till att kaloriförbrukningen minskar är att produktionen av våra energikrävande hormon som köns- och sköldkörtelhormon minskar vid långvarig stress. Hormon som är lika viktigt för män som för kvinnor, oavsett ålder. Hormon som deltar i energiomsättning, muskeluppbyggnad och reparation av våra celler. Fortsätter stressen kan det också bidra till en obalans i sköldkörteln, en så kallad subklinisk hypotyreos. Sköldkörtelvärdena ligger inom det normala men TSH ligger i överkant och T4 och T3 i underkant, hela välbefinnandet kan påverkas. En negativ spiral startar.

Den intelligenta örten

Ett sätt att effektivt bryta den negativa spiralen är att öka kroppens motståndskraft mot stress – och det är precis det som ashwagandha gör. Eftersom ashwagandha på ett naturligt sätt hjälper mot själva grundproblemet – kroppens stressrespons – kallas ashwagandha ofta för den intelligenta örten. Det är också därför som ashwagandha kan hjälpa vid så många tillsynes olika ”problem”. Enkelt uttryckt får kroppen hjälp att vila och kan börja återhämta sig – kortisolhalten kan normaliseras vilket i sin tur hjälper sköldkörtelhormonen att komma i balans.

Läs också: Hormonell obalans – få balans från naturen

Stabilare sköldkörtel och lägre vikt

Världens mest väldokumenterade ashwagandhaextrakt, KSM66 har genomgått 22 kliniska studier inom så skilda områden som subklinisk hypotyreos, trötthet, emotionell balans och sexuell lust/funktion. I flera av studierna har också vikt, BMI och träning specialstuderats. Resultaten är enhetliga, de grupper som fått KSM66 har haft större viktnedgång och lägre BMI jämfört med placebo både med och utan träning. I de fall som sköldkörtelhormonen varit i obalans har det skett en mild normalisering vilket bidraget till att välbefinnandet ökat1. Dessutom, i de studier där deltagarna tränat har KSM66 grupperna varit mer lättränade, fått bättre resultat och större uthållighet2,3,4. Helt enkelt fått hjälp till en nystart.

För mer information: www.ksm66.se

Av redaktionen

Källa: 1. https://doi.org/10.1089/acm.2017.0183,2. https://doi.org/10.1177/2156587216641830,3. https://doi.org/10 1186/s12970-015-0104-9,4 https://doi.org/10.4103/0974-8520.169002.
ashwagandhasköldkörtelnviktviktminskning