För- och nackdelar med plast

Plast är ett mycket använt ämne som finns överallt runt omkring dig. Påsar, förpackningar, köksapparater, teknik – till och med kläder och textilier – innehåller olika sorters plaster. Plast är egentligen inte ett material, utan ett samlingsnamn för en stor grupp olika material.

Användningen av plast har debatterats flitigt de senaste åren och tonen är ofta mycket negativ. Det råder inga tvivel om att plast orsakar stora miljöskador, inte minst i världshaven och i sjöar.

Samtidigt går det inte att säga att plast alltid är miljöfarligt och dåligt eftersom det trots allt är en stor grupp material med olika egenskaper.

Läs också: Återvunnen plast – hur bra är det egentligen för miljön?

Fördelar?

 • Slitstarkt
 • Billigt
 • Väger lite, vilket minskar utsläppen vid transport. Plast i bilar och flygplan gör fordonen lättare vilket minskar koldioxidutsläppen.
 • Återvinningsbart
 • Bra för isolering, vilket sparar energi i hus och fastigheter
 • Går att återanvända, exempelvis plastförpackningar som återanvänds i hemmet bidrar till att mat inte kastas i onödan.
 • Det finns plast som kan brytas ner i naturen, till exempel biologiskt nedbrytbar bio-plast som inte är tillverkad av olja.

Nackdelar?

 • Förorenar hav och sjöar genom att släppa ifrån sig miljöfarliga mikroplaster, vilket är ett stort problem för både djur och för människor.
 • Traditionell plast bryts inte ner i naturen, vilket gör att plastskräp ackumulerar i naturliga miljöer, exempel i världshaven. Idag finns det uppskattningsvis över 150 miljoner ton plastavfall i haven. Om inget förändras kommer det att finnas mer plast än fisk år 2050.
 • Avger koldioxid vid förbränning. Plast är ofta tillverkat av olja, vilket bidrar till stora mängder utsläpp vid förbränning.

För- och nackdelar med glas

Glas är ett material som likt plast används dagligen. Det är framför allt ett populärt förpackningsmaterial och många konsumenter tror att det är ett betydligt mer miljövänligt alternativ än plast.

Visst finns det en sanning i det, men samtidigt är det viktigt att titta på materialets livscykel för att kunna dra slutsatsen om glas är bra eller dåligt för miljön.

Läs också: Vikten av att återvinna glas

Fördelar med glas

 • Går att återanvända nästan hur många gånger som helst, vilket ökar materialets livslängd.
 • Ger fullständig barriär mot vätska, luft och aromer. Detta gör att många återanvänder glasförpackningar till matrester i hemmet, vilket i sin tur minskar matsvinnet.
 • Glasets funktion påverkas inte, oavsett hur många gånger det återanvänds. Dessutom används mindre energi när återvunnet glas smälts till nytt glas jämfört med när nytillverkat glas återvinns.

Nackdelar med glas

 • Framställningen kräver mycket energi och vatten.
 • Svårt att packa platseffektivt vid transport.
 • Väger mycket, vilket ökar materialets klimatpåverkan i samband med transport i förhållande till andra lättare material.
 • Det går åt mycket energi vid återvinningen.

Glas eller plast – Var är bäst för miljön?

Det är svårt att säga att det ena materialet är mer miljövänligt än det andra. För att kunna dra en slutsats om plasten och glasets miljöpåverkan är det viktigt att titta på respektive materials livscykel och användningsområde.

När rätt plast används på rätt plats är det bra för miljön. Minskade transportutsläpp, minskat matsvinn och mer energieffektiva hus är tack vare plastens egenskaper.

Däremot bidrar plasten till både nedskräpning och koldioxidutsläpp vid förbränning, vilket har mycket negativ miljöpåverkan. Om plastförpackningar inte återvinns kan detta vara skadligt för naturen och för oss människor. Korrekt återvunnen plast är dock ett ett relativt miljövänligt material jämfört med glas.

Glas är, trots sina många positiva egenskaper, ofta sämre för miljön än plast på grund av dess tyngd och energikrävande tillverkningsprocess. Detta gäller framför allt när det kommer till livsmedelsförpackningar.

Summering

Många tror att plast alltid är dåligt, vilket kan resultera i att konsumenter ersätter plasten med andra material, exempelvis glas, som faktiskt är ännu sämre för miljön.

Det bästa för miljön är att inte välja vare sig plast- eller glasförpackningar. Kartong är ett betydligt mer miljövänligt förpackningsmaterial, men om valet står mellan plast och glas bör du i första hand välja biologisk nedbrytbar plast.

Glashållbarhetmiljöplast