I denna artikel ger vi dig fyra goda skäl att återvinna glas om du inte redan gör det. Vi ska även titta närmare på vad som händer om du inte återvinner glas och hur detta kan påverka vår miljö. 

Fyra skäl att återvinna glas 

I Sverige är vi duktiga på glasåtervinning. Faktum är att vi återvinner hela 93 procent av alla glasförpackningar, vilket är en minst sagt imponerande siffra. Vi utmärker oss också tack vare vår effektiva avfallsförbränning. 

Men varför ska man egentligen återvinna glas och vilka är fördelarna? Nedan ger vi dig fyra starka argument till varför du alltid ska återvinna dina glasförpackningar. 

Läs också: Därför är cirkulär ekonomi svaret på klimatfrågan

1. Glas är en ändlig resurs

Glas består oftast av en blandning av ett flertal olika ämnen, men i princip allt glas innehåller sand. Utöver sand kan en del glas även innehålla soda och kalk som sänker smälttemperaturen och gör glaset renare. Blandningen smälts ner till en glasmassa som sedan bearbetas till diverse förpackningar. 

Många av de råvaror som behövs för att framställa glas, exempelvis sand, är ändliga resurser. Detta innebär att de inte kan nybildas i naturen. Dessutom måste dessa råvaror importeras till Sverige.  

Genom att återvinna glas kan vi dels minska antalet transporter, men också bromsa förbrukningen av jordens ändliga resurser.

Visste du att glas kan återvinnas oändligt antal gånger utan att kvaliteten påverkas?

2. Glasåtervinning är energibesparande

Framställningen av nytt glas kräver en hel del energi, framför allt vid själva smältningen av nya råvaror. Processen ger dessutom ifrån sig stora mängder koldioxid som bidrar till växthuseffekten. 

Att smälta glaskross kräver 20 procent mindre energi än att tillverka nytt glas. Dessutom minskar även koldioxidutsläppen med drygt 40 procent, eftersom glaskross inte innehåller några karbonater. Med andra ord kan glasåtervinning hjälpa till att bromsa den globala uppvärmningen. 

3. Minskad deponering

Genom att återvinna glas – och andra material också för den delen – kan vi effektivt minska mängden avfall som deponeras. Deponering är det avfall som inte kan återvinnas och som hamnar på en deponi (eller soptipp som det heter i folkmun).

Tack vare direktivet om deponering av avfall som kom 1999 har antalet deponier i Sverige, men också i övriga Europa, minskat kraftigt. För att bibehålla den positiva kurvan är det viktigt att vi fortsätter återvinna i samma takt. 

Visste du att glas är ett så beständigt material att det uppskattas ta omkring 1 miljon år innan det bryts ner av naturen?

Läs också: 10 tips för en Zero waste-livsstil

4. Tryggare arbetsmiljö

I och med att glas är ett relativt tungt material kan det leda till belastningsskador för arbetare som hanterar avfallet. Dessutom kan krossat glas orsaka otäcka skärskador.

Genom att återvinna dina glasförpackningar i containrarna på sopstationen kan du bidra till en tryggare arbetsmiljö för människor som arbetar med sophantering. 

Det här händer om du inte återvinner glas

  • Ökad import av råvaror. Det ökade antalet transporter kommer att koldioxidutsläppen.  
  • Resurserna kommer att ta slut. Sand är som tidigare nämnt är en ändlig resurs, vilket innebär att det bara finns en begränsad mängd sand i världen. Att importera stora mängder sand kan därmed leda till erosion av stränder och öar runt om i världen. 
  • Större utsläpp vid framställning. I själva framställningen kommer det krävas mycket energi för att smälta ner råvarorna, vilket i sin tur kommer att bidra till ökade utsläpp av koldioxid. 
  • Skaderisken för sophanterare ökar. Arbetarna på sophanteringen kan råka ut för skador i hanteringen av trasigt glas i avfallet.  
  • Glaset hamnar på deponi. Glas som inte kan återvinnas hamnar på deponi där det ligger kvar i upp till en miljon år innan det bryts ner av naturen. 

Sammanfattning

Som du säkert förstår finns det goda anledningar att återvinna dina glasförpackningar. Genom att återvinna glas – och annat material förstås – kan du bidra till att bromsa växthuseffekten och spara på naturens egna resurser. 

När du återvinner glas, tänk på att förpackningarna ska vara tomma när du kastar dem. Kom även ihåg att du enbart ska återvinna glasförpackningar, flaskor och burkar – inte dricksglas, speglar eller fönsterglas. Dessa ska du slänga i dina vanliga sopor, men se till att förpacka dem väl.  

Av redaktionen

återvinningzero waste