Det är fortfarande okänt vad som faktiskt orsakar Parkinson, men två av de främsta riskfaktorerna verkar vara ålder och ärftlighet. Nu visar dock nya studier att personer med en C- och E-vitaminrik kost har en lägre risk att utveckla sjukdomen. 

Kort om Parkinson

Innan vi går in på fynden från studien kan det vara bra att veta lite mer om sjukdomen Parkinson. Detta är en som tidigare nämnt en neurologisk sjukdom som angriper och förstör de nervceller som ansvarar för produktionen av dopamin. 

Dopamin är en signalsubstans som skickar signaler mellan våra hjärnceller, vilket gör den viktig för vår rörelseförmåga. Vid Parkinsons sjukdom blir det därmed svårare för hjärnan att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser. Detta resulterar bland annat i: 

  • Försämrad balans 
  • Stelhet och smärta i muskler
  • Skakningar 
  • Fysisk och psykisk långsamhet
  • Nedsatt talförmåga

Parkinson har ett långsamt förlopp och debuterar vanligtvis efter 55 års ålder. Ungefär en person av hundra över 60 år får Parkinson och sjukdomen drabbar män i större utsträckning än kvinnor. Varför man drabbas är dock fortfarande okänt. 

Läs också: Hur du kan lindra den kroniska barnsjukdomen

Studie visar intressanta samband mellan vitaminer och Parkinson 

En ny studie gjord av forskare vid Karolinska Insitutet och universitetet i Milano-Biocca visar ett intressant samband mellan intaget av specifika vitaminer och risken att utveckla Parkinson.

Studien inkluderade 41 058 vuxna svenska deltagare och pågick under en genomsnittsperiod på 18 år. Vid studiens början hade ingen av deltagarna Parkinsons sjukdom. 

Varje deltagare fick ett frågeformulär där de bland annat fick ange information om längd, vikt, fysisk aktivitet, sjukdomshistorik och levnadsvanor. De ombads även att rapportera vad de ätit och druckit under det senaste året samt portionsstorlekar.

32 procent lägre risk att få Parkinson 

Försökspersonerna delades därefter in i tre grupper beroende på om deras intag av vitaminer varit högt, måttligt eller lågt. Det visade sig att personerna med ett högt intag av C- och E-vitamin hade en betydligt lägre risk att utveckla Parkinsons sjukdom. 

I gruppen med högst intag av C-vitamin noterade man 64 fall av sjukdomen per 100 personår (ett tal som tar hänsyn till antalet deltagare och den tid de bidragit med). Det går att jämföra med 132 fall i gruppen med lägst intag. 

Resultaten för E-vitamin är snarlika, där 67 fall av Parkinson noterades per 100 personår i gruppen med högst vitaminintag. I gruppen med lägst intag registrerades 110 fall av sjukdomen. 

Forskare beräknade att personerna med högst intag av C- och E-vitamin hade 32 procent lägre risk att utveckla Parkinson jämfört med gruppen med lägst intag. Efter studiens slut hade totalt 465 av de 41 058 deltagarna fått Parkinson. 

Läs också: Svårighet att viktminska kan vara kvinnosjukdomen lipödem

Antioxidanterna förhindrar den skadliga processen

Enligt forskarna är antioxidanter nyckeln i sambandet mellan Parkinson och intaget av vitaminer. Antioxidanter verkar nämligen ha förmågan att förebygga angreppen på de celler som bidrar till dopaminproduktionen och på så sätt förhindra den skadliga processen. 

Både vitamin C och E är starka antioxidanter som dessutom skyddar kroppen mot oxidativ stress. Oxidativ stress uppstår när balansen mellan antioxidanter och fria radikaler rubbas, vilket på sikt kan leda till hjärtsjukdom, cancer och andra allvarliga sjukdomar. 

C-vitamin finns framför allt i citrusfrukter, broccoli, jordgubbar och blomkål. E-vitamin får du i dig genom att bland annat äta nötter av olika slag, spenat och grönkål. 

Forskningen på området fortsätter

Möjligheten att kunna minska risken att få Parkinson genom kosten är uppmuntrande nyheter, framför allt för personer som har genetiska anlag för sjukdomen. Dock krävs det fortfarande mer forskning på området för att säkerställa de exakta mängderna av vitamin C och E för att uppnå önskad effekt. 

Ekoappens tips på vitaminer som kan stötta vid Parkinson

Solaray Liposomal Vitamin C – är en vattenlöslig vitamin som är nödvändig för mänsklig överlevnad.

Thorne Vitamin C med Flavonoider – är en kombination av ren askorbinsyra och bioflavonoider från citrus, precis som i naturen.

Pharma Nord Bio-E-Vitamin – är en ögdoserad naturlig E-vitamin med farmaceutisk kvalitet.

Thorne Ultimate-E – E-vitaminet består av blandade naturliga tokoferoler utan tillsats av soja.

Av Elsa Larsson

Parkinsonvitaminer