Brist på magnesium kan leda till en rad olika besvär, bland annat trötthet, muskelkramp, darrningar, förstoppning och högt blodtryck. Nedan listar vi några tecken som kan tyda på du har magnesiumbrist och att det kan vara en god idé att se över ditt intag.

1. Muskelkramp

Magnesium är viktigt för alla människor, men framför allt för personer som tränar mycket och hårt. Vid intensiv och långvarig träning finns det nämligen risk för att det uppstår en obalans mellan olika mineraler, exempelvis magnesium, i kroppen.

När mineralhalten inte är i balans påverkas musklerna och nerverna, vilket kan leda till kramp eller stelhet i musklerna. Magnesiumbrist kan dessutom förvärra träningsvärken.

Aktiva personer ligger i riskzonen för magnesiumbrist eftersom deras förbrukning av näringsämnen är högre än personer som inte tränar lika ofta.

Läs också: Podd: Magnesium – ett mineral som ligger oss varmt om hjärtat

2. Ofrivilliga darrningar

Magnesium påverkar som tidigare nämnt både muskler och nervsystem. Brist på mineralet kan leda till restless legs som är ett tillstånd när det pirrar, domnar eller kryper i benen. Magnesium har muskelavslappnande egenskaper och när det råder brist på det kan ofrivilliga darrningar uppstå i ben, armar och andra delar av kroppen.

3. Högt blodtryck och hjärtklappning

Om du inte får i dig tillräckligt med magnesium kan det leda till störningar i hjärtfunktionen, bland annat oregelbunden hjärtrytm och hjärtklappning, samt högt blodtryck. Högt blodtryck kan i sin tur leda till en rad olika sjukdomar, exempelvis hjärtinfarkt och stroke, vilket gör det extra viktigt att se över magnesiumintaget.

4. Ångest och stress

Brist på magnesium kan leda till stress, ångest och nedstämdhet. Ofta är inte det inte bristen på själva mineralet som är den enda bakomliggande orsaken, men det kan däremot förstärka symtomen. Vissa studier visar att låga nivåer av magnesium till och med kan öka risken för depression.

Flera studier visar hur magnesium har en positiv påverkan på lättare stress och att magnesium också kan hjälpa mot ångest. Det krävs dock fortfarande mer vetenskaplig forskning för att säkerställa sambandet.

5. Sömnsvårigheter

I kombination med muskelkramp och ångest kan magnesiumbrist även leda till sömnproblem och göra det svårare för dig att somna. Magnesium är nämligen kopplat till kroppens utsöndring av sömnhormonet melatonin som behövs för att du ska sova bra om nätterna.

Studier visar att det finns en koppling mellan brist på magnesium och sömnsvårighet, framför allt hos äldre personer.

6. Förstoppning

Magnesium spelar en viktig roll för matsmältningssystemet och energiomsättningen. Brist på mineralet kan leda till ett flertal olika magbesvär, framför allt förstoppning.

Tänk dock på att även ett för högt intag av magnesium kan orsaka magbesvär, men i form av diarré och magkramp. Om du tar tillskott med magnesium bör du därför vara extra uppmärksam på doseringsanvisningarna.

Läs också: Orsaker till förstoppning + vad du kan göra åt det

Hur motverkar jag magnesiumbrist?

För att minska risken att drabbas av magnesiumbrist måste du se till att du får i dig tillräckligt av det livsviktiga mineralet. Det dagliga rekommenderade intaget av magnesium varierar beroende på din ålder och kön, men på Livsmedelsverkets hemsida kan du läsa mer om hur mycket magnesium som rekommenderas för olika grupper.

En varierad och balanserad kost med baljväxter, fullkornsprodukter, gröna bladgrönsaker och olika animaliska livsmedel ger rikligt med magnesium. Du som tränar mycket eller är vegan kan dessutom behöva komplettera kosten magnesiumtillskott. Detsamma gäller för personer med vissa sjukdomar som tar specifika läkemedel.

Av: Elsa Larsson

Tillskott Magnesium

Greatlife Magnesium 300 – är ett extra starkt magnesiumtillskott med mycket god biotillgänglighet som kommer i kapslar.

Ekobutiken Magnesium Bisglycinate – är ett pulver som blandas i valfri vätska. Munkfrukt ingår för att ge lite smak. När magneisum binds med glycinat blir det mer lösligt i vatten!

MagnesiumMagnesiumbrist