Trötthet, muskelvärk, sömnlöshet och dåligt minne. Det är alla exempel på fördröjda effekter som kan uppträda efter en allvarlig virusinfektion. Samtidigt är det också vanliga symtom vid kroniskt trötthetssyndrom eller ME. 

Epidemier är orsaken till att fler drabbas

Läkare och forskare arbetar oavbrutet för att hitta sätt att hjälpa människor med kroniskt trötthetssyndrom. Tyvärr visar statistiken att allt fler riskerar att drabbas i sviterna av större virusutbrott.

Enligt immunologen och onkologen Carmen Scheibenbogen visar data från SARS- och MERS-epidemierna 2003 och 2015 oroväckande trender. Siffrorna visar nämligen en tydlig koppling mellan stora virusutbrott och sannolikheten att drabbas av ME.

Tidigare studier visar också att SARS-patienter löper större risk att bli diagnostiserade med ME senare i livet.

Läs också: Kan Q10 förbättra blodcirkulationen?

En rubbning i mitokondrierna 

Det är svårt att säga varför virus, fördröjda effekter och kroniskt trötthetssyndrom är kopplade till varandra. Det enda forskarna är säkra på är att det finns en rubbning i energiomvandlingen på cellnivå, vilket betyder att problemet ligger i mitokondrierna. Mitokondrierna är kroppens cellulära kraftverk som ansvarar för att förvandla syre och näringsämnen till energi.

I en liten, men nyligen genomförd studie från Slovakien jämförde forskare blodplasma från Covid-19-patienter med friska kontrollpersoner. Det visade sig att mitokondriernas funktion i blodet var sämre bland personer med en pågående virusinfektion.

Detta kan vara orsaken till varför personer med kronisk trötthet saknar energi, men också varför stress kan förvärra symtomen. Det förklarar också varför olika system påverkas samtidigt, exempelvis immunförsvaret, det autonoma systemet och energiomsättningen.

Ny dansk studie ska följa effekterna av Q10 

De slovakiska forskarna observerade ytterligare en viktig skillnad när de jämförde blodproverna från Covid-19-patienterna och de friska kontrollpersonerna. De virusinfekterade deltagarna hade nämligen lägre nivåer av koenzym Q10 i sina mitokondrier, ett vitaminlikt ämne som finns i våra vitala organ och som bidrar till energiproduktionen.

Virus verkar kort sagt ha förmågan att störa vår energiomsättning – inte bara i samband med sjukdom, utan även efteråt. Detta var en av de främsta anledningarna till varför en grupp forskare vid Aarhus Universitetssjukhus i Danmark har startat en studie av coenzym Q10 och patienter som blivit drabbade av fördröjda effekter.

Läs också: Koenzym Q10 – lika viktigt som syre

Kan Q10 hjälpa celler att producera energi?

I den danska studien medverkar 120 patienter som alla kommer att få det aktiva Q10-tillägget och placebo, men vid olika tidpunkter. Varken forskarna eller deltagarna vet i förväg vem som får vilken behandling eller när de får den. Alla patienter kommer dock att få den aktiva behandlingen någon gång under försöksperioden.

De danska forskarna har valt att använda en speciell dansk Q10-formula som visat sig ha en hög biotillgänglighet i tidigare studier, exempelvis den banbrytande svenska studien KiSel-10 från 2013

Studien ska bland annat fokusera på hur Q10 påverkar mitokondrierna och deras förmåga att generera energi i cellerna. Den förväntas vara klar under 2022.

Av redaktionen

MEQ10trötthetvirus