En sådan terapiform är bildterapi, som använder konstnärligt skapande som ett verktyg för självutforskning, självuttryck och läkning.

Läs vidare för att lära dig mer om hur bildterapi kan hjälpa vid depression och ge ett nytt perspektiv för att hantera denna utmanande sjukdom.

Kort om bildterapi

Bildterapi är en form av terapi som fokuserar på att kommunicera känslor, tankar och upplevelser med hjälp av konstnärliga uttrycksformer som att måla, rita eller skulptera. Den här metoden kan vara extra fördelaktig för personer som har svårt att sätta ord på sina känslor eller som har en begränsad verbal förmåga.

Under en bildterapisession kan du välja olika material, färger och tekniker för att skapa dina  konstverk. Terapeuten fungerar som en guide och kan ställa frågor kring symboliken och betydelsen bakom de konstnärliga uttrycken, vilket i sin tur kan hjälpa klienten att få bättre insikt och självförståelse.

Värt att nämna är att bildterapi absolut inte handlar om att vara talangfull eller att skapa konst av hög kvalitet. Istället lägger man vikt vid själva skapandeprocessen och den personliga investeringen i konstverket. 

Läs också: 6 viktiga råd för din psykiska hälsa

Hur kan bildterapi hjälpa vid depression?

Så hur kan då den formen av terapi gynna personer som lider av depression? Bildterapi kan faktiskt vara till hjälp på flera olika sätt:

Kan hjälpa för att kommunicera känslor

En av de utmaningar som personer med depression ofta står inför är svårigheten att kommunicera och förstå sina egna känslor. Här kan bildterapi vara till hjälp eftersom det erbjuder en kreativ utloppskanal där du kan visualisera och ge form åt dina känslor utan att behöva vara bunden av ordens begränsningar. Att skapa bilder eller former kan alltså vara enklare för personer med depression som vill uttrycka och bearbeta sina känslor på ett djupare plan.

Utforska roten till depressionen

Bildterapi ger dig också möjlighet att utforska och få bättre förståelse för vad som faktiskt orsakat depressionen från första början. Genom att arbeta med symbolik och metaforer i konstverken kan du och terapeuten tillsammans analysera och tolka dina verk för att urskilja återkommande mönster och teman som kan vara roten till depressionen.

Återfå känslan av kontroll

Depression orsakar ofta känslor av maktlöshet och förlorad kontroll över sitt eget liv. Bildterapi kan vara ett utmärkt sätt att återta den känslan av kontroll. Att skapa egna konstverk ger dig nämligen möjlighet att fatta egna beslut, utforska och uttrycka sin identitet. Allt detta kan göra att du känner dig mer handlingskraftig, vilket kan gynna tillfrisknandet.

Bättre självkännedom och självacceptans

Inom bildterapi kan konstverken fungera som ett fönster till din inre värld. Genom att observera och reflektera kring det du skapar kan du därför få en bättre förståelse för dina egna behov, styrkor och begränsningar. Detta kan i sin tur bidra till en ökad självacceptans och självkänsla.

Läs också: Goda vanor som kan lindra stress och oro

Minskad ångest och stress

Slutligen kan det också vara väldigt avkopplande för sinnet att ägna sig åt kreativitet och olika konstformer, inte minst eftersom du tvingas vara närvarande i stunden. Det gör att bildterapi också kan minska ångest och stress, två symtom som ofta är väldigt närvarande vid just depression.

5 tips för dig som vill testa bildterapi

Bildterapi kan användas på egen hand eller kombineras tillsammans med andra terapiformer. Den går dessutom att utföra tillsammans med en terapeut, men också på egen hand om du bara ha mildare besvär. Här är några hjälpsamma tips för dig som vill prova på bildterapi som ett självhjälpsverktyg.

  1. Hitta en trygg miljö där du kan vara kreativ och se till att du har allt du behöver för att skapa din konst. 
  2. Testa olika konstformer för att hitta det som passar just dig. Utforska olika typer av färger, pennor eller målartekniker. Du kan också testa att skulptera eller göra collage.
  3. Fokusera gärna på ett specifikt tema eller en specifik situation i ditt liv för att enklare kunna uttrycka dina tankar och känslor. 
  4. Släpp prestationen och fokusera på själva skapandeprocessen. Bildterapi handlar som tidigare nämnt inte om att vara duktig, utan om att uttrycka sig.
  5. Reflektera över din konst när du är klar. Vad betyder den för dig? Vilka tankar och känslor väcker den? Hur kan den hjälpa dig att utvecklas?

Av Elsa Larsson

depressionkreativPsykisk hälsastress