Ett av de mest spännande och väldokumenterade nya genombrotten inom anti-aging och longevity (långt och friskt liv) är autofagi. Denna är den viktigaste processen för att rensa och föryngra kroppen, vilket medför att gamla celldelar och proteiner ersätts med nya. Det ger essentiell föryngring, eftersom ansamling av skräpproteiner i hjärnan och annan vävnad ökar risken för bland annat alzheimer och cancer. Fasta har stor betydelse för hjärnans vitalitet och ett gott humör. Läs mer och bli inspirerad i ”Sannas Fastebok”! 

—> OBS! Fasta är inte för alla (se längst ner i bloggen)

Autofagi är en högst reglerad, ordningsam process för att bryta ner och återvinna cellkomponenter (aminosyror). Den är mycket energisparande eftersom cellkomponenter återanvänds. Kroppen är smart, den fungerar på ett hållbart och resurssnålt sätt. Din kropp besitter intrikat och högt intelligent information för maximal funktion – men du behöver göra rätt för att det ska fungera.

Rensa är förutsättning för hög funktion

Autofagi är grekiska och betyder ”äta sig själv”, och innebär en naturlig reningsprocess som städar rent på cellnivå. Det beskrevs första gången 1962, och är en evolutionärt välbevarad mekanism för att avlägsna gamla eller nedbrutna celldelar (organeller, proteiner och cellmembran). Syftet är alltså att ersätta gamla celldelar och proteiner med nya – det är kroppslig reparation på högsta nivå!

Resultatet är att föryngring sker, eftersom gamla, dåligt fungerande cellkomponenter orsakar åldrande.

Fasta ger djup rening och avgiftning (detox) av kroppen eftersom följande centrala processer aktiveras: 

 • autofagi (självrening) 
 • stamcellsbildning 
 • produktion av tillväxthormoner; growth hormon/tillväxthormon (GH) 
 • produktion av tillväxthormoner för hjärnan; nerve growth factory/nervtillväxtfaktor (NGF).

Kroppen kan bryta ner gammalt för att kunna bygga nytt, och autofagin ger just detta. Stamcellerna är oerhört viktiga eftersom de bilda nya, friska celler och de kan även hjälpa till att reparera skadade organ i kroppen. Tillväxthormon (GH) aktiverar kroppens produktion av nya celler, och det inkluderar även tillväxt av nya nervceller och nervbanor.

Fasta är ett av de bästa sätten att få din kropp att producera GH i stora mängder. Det uppfyller de flesta villkor som krävs för produktion av GH. Forskare från Intermountain Medical Center Heart Institute visade att efter 24 timmars vattenfasta ökade GH-produktionen med 2 000 procent hos män och 1 300 procent hos kvinnor, jämfört med en kontrollgrupp som åt föda.

Summering: Att äta för mycket och ofta gör att vi åldras fortare och går upp i vikt. Det är mycket skadligt för hälsan, psyket och livslängden. När du fastar ger du verkligen din kropp en fullständig renovering och därmed föryngring. Vi är inte gjorde för att äta hela tiden, kroppen behöver matpauser för att få tid och energi att hinna rensa ut!

Fasta är i en klass för sig
för att stärka självläkningen
– det förnyar både celler och organ i kroppen.

 • OBS spring inte åstad och gör det med en gång, för att kroppen behöver förberedas så man inte får förgiftningssymtom och mår dåligt. Endast de som har en hälsosam livsstil sedan flera år och har detoxat/rensat flera gånger kan ge sig på vattenfasta och kort tid! Allt detta står i Sannas Fastebok.

Vattenfasta ger autofagi

Fasta ger det största lyftet av autofagi, och erbjuder därmed helt gratis ett ypperligt tillfälle att rensa ut det som är gammalt och dysfunktionellt på cellnivå. Cellkomponenter bryts ner till aminosyror (proteinets byggstenar), som används igen för att bygga nya proteiner. Samtidigt aktiverar fasta även tillväxthormoner (GH) som hjälper till i nybyggnadsprocessen. Autofagins självstädande effekt är helt nödvändig då ackumulering av gamla skräpiga proteiner kännetecknar till exempel alzheimer och cancer.

MEN… den riktiga fastan är att inta enbart vatten, det som kallas för terapeutisk fasta. Eventuellt kan man dricka örtteer och kaffe – men absolut inga kolhydrater eller proteiner, för det bryter den essentiella autofagin direkt.

Därför att brist på näring är den viktigaste faktorn som aktiverar autofagi.  Du måste låta bli att äta under minst 12 timmar innan autofagin aktiveras fullt ut! Många tillämpar periodisk fasta och att ge sin kropp ett uppehåll från mat i 12-18 timmar per dygn är således en utmärkt start. Ser på bilden nedan vad som sker vid periodisk fasta.

Autofagi kan aktiveras på halva tiden om man börjar med att direkt tömmer hela tarmen med hjälp av en saltvattenflush. Men observera att jag inte ger råd eller rekommendationer här, det kommer i min bok i en helhet.

Fasta stärker kroppens egna rensande processer maximalt.

.

Juicefasta är kalorirestriktion! 

Autofagi (kroppens självstädning) är helt nödvändig för att bevara god hälsa och vigör. Men det som direkt stänger av autofagin är att äta kolhydrater och proteiner samt när insulin frisätts i kroppen – och det krävs mycket lite. 

Jag trodde att jag hade fastat i flera år, men att fasta med juicer, benbuljong, grönsaksbuljong och liknande är egentligen bara kalorirestriktion. Vilket har en rad fördelar, men är inte alls samma som terapeutisk fasta; vattenfasta. 

Därför att kalorirestriktion som tillför proteiner och/eller kolhydrater aktiverar inte den livsviktiga autofagin eller tillväxthormonerna (GH). De senare gör att du kan bygga muskler även när du vattenfastar. När forskare jämförde kalorirestriktion med fasta, var fasta fyra gånger mer effektivt för att bevara muskelmassa.

Därför är vattenfasta det som behövs för att aktivera och behålla autofagins magiskt läkande egenskaper. 

Hur gör man?

Men OBS det behövs ordentliga förberedelser och läs därför på först i Sannas Fastebok. Det är viktigt är att:

 1. Förbered dig själv och kroppen ordentligt (förfasta) 
 2. Välja rätt nivå att börja på för att fasta, beroende på din egen
  fastenivå (har helt kapitel om det). 
 3. Inse att fasta är en naturlig och nödvändig del av en hälsosam livsstil. Samt att fasta behöver upprepas med jämna mellanrum, för att du ska kunna få den bästa självläkningen av din kropp och hjärna. 

Vattenfasta är så effektivt så det kan räcka att göra det en dag i veckan för att hjälpa kroppens läkande processer på bästa sätt. En god vän har gjort det sedan 1980-talet (med kaffe och lite vatten en dag i veckan) och vid 73 års ålder har han en kropp som 40-åringar knappt har! Mahatma Gandhi fastade en dag i veckan, och efter han mördats 78 år gammal beskrev obduktionsläkarna hur Gandhis inre organ såg ut som hos en hälften så gammal person. 

–> Valet och ansvaret för det du väljer är ditt eget. Alla får använda sitt egna goda omdöme, eller söka hjälp eller råd från någon professionell utbildad person som kan kost, detox och fasta. Därför kommer jag att utbilda Fastecoacher, så att man kan bli handledd av någon erfaren med kunskap. Detta är solid forskningsbaserad kunskap, men erfarenhet är oerhört viktigt. Att fasta i grupp är också mycket bra för stöd och uppmuntran. 

Te och kaffe aktiverar autofagi: Grönt te, svart te och kaffe i mindre mängd innehåller ämnen som aktiverar autofagi, så förutom vatten kan man variera med dessa varma drycker i måttlig mängd (för koffeinet och endast god kvalitet, ej rökt eller fermenterat och helst KRAV-odlat).

 • Te, särskilt grönt te, har visat sig aktivera autofagi. 
 • Polyfenoler som finns i kaffe och te kan stimulera autofagi.
 • De viktigaste autofagi-aktiverarna är catechin, quercetin, silibinin and curcumin

Japanen Yoshinori Ohsumi fick 2016 nobelpriset i medicin för sin forskning om autofagi, så det är ny kunskap på hög nivå. Samtidigt som fasta sätter igång självstädningen så aktiveras frisättning av tillväxthormon GH, vilket leder till nyproduktion av vävnad till kroppen. Fasta ger verkligen våra kroppar en fullständig renovering, förnyelse och därmed föryngring! 

Jag är därför mycket glad att kunna presentera detta i min kommande fastebok, det blir den senaste forskningen översatt till praktisk hälsohandbok. Det gör mig också mycket hoppfull inför framtiden och en bättre hälsa för många! 

Dr Sanna Ehdin

OBS 3 är att jag hänvisar helt till ”Sannas Fastebok” och rekommenderar inte något här, tvärtom uppmuntrar jag till försiktighet och först samla in kunskap. Toxiner och skräp som kroppen inte kan rensa ut samlas på cellnivå och i fettvävnad, och därför ska all rensning ske med aktsamhet. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

OBS! Fasta passar dock inte alla! 

 • En del ska inte fasta: om du är underviktig och har ett BMI lägre än 18,5, om du är anemisk (blek och har blodbrist), gravid, ammar eller är under 18 år. 
 • Många behöver först ändra kosten ett par månader för att få en bättre biobalans med hjälpsamt biokemiskt ”inre apotek”.  Att göra en födofasta bör dock alla klara av (det beskrivs i eget kapitel i Sannas Fastebok).
 • Läkaren Andreas Eenfeldt, ”Kostdoktorn”, säger att de som har diabetes typ 1 och 2, tar receptbelagd medicin, har gikt eller mycket urinsyra kan fasta, men kan behöva övervakning av läkare.
 • Stäm alltid av med medicinskt kunniga och/eller hälsoexperter om du är osäker. 

Några referenser:

 • Gustafson C, Alan Goldhamer, dc: Water Fasting—The Clinical Effectiveness of Rebooting Your Body.  Integr Med (Encinitas). 2014 Jun; 13(3): 52–57.  
 • Longo VD & Mattson MP. Fasting: molecular mechanisms and clinical applications. Cell Metab. 2014  4;19(2):181-92.
 • Payel S et al. Epigenetic Mechanisms of Longevity and Aging – review. 2016 166.4:822-839.
 • Rona Antoni  et al. Effects of intermittent fasting on glucose and lipid metabolism. Proc Nutr Soc 2017 76(3):361-368.
 • Saha S, et al. Autophagy in health and disease: A comprehensive review. Biomed Pharmacother. 2018 Aug;104:485-495. 
 • Soto C & Estrada LD, Protein misfolding and neurodegeneration. Arch Neurol 2008 65(2):184-9.