Nu existerar två typer av människor parallellt – boxmänniskan och spiralmänniskan. De har vitt skilda syn på hur verkligheten är uppbyggd, hur man möter livet och ser på förändringar.

Det är precis som när Homo sapiens en gång levde parallellt med Neandertalarna innan de senare av någon okänd anledning dog ut. Då var det dock påtaglig fysisk skillnad mellan dem, medan i dag båda typerna av människor ser likadana ut. Skillnaden mellan dem syns främst i ögonen, men också i deras agerande och formuleringar (ordval). Givetvis är detta en metafor och verkligheten och människan är alltid mer komplex.

Boxmänniskan har definierat allt med solida gränser, i en box där verkligheten i bästa fall är tredimensionell. När kroppen har vuxit färdigt har man vuxit klart. Man samlar kunskap och information med sina fem sinnen, och allt måste bevisas innan man tror på det.

Trygghet och regelbundenhet är viktigt för boxmänniskan, förändringar är hotfullt.

Det har att göra med att man inte är integrerad utan snarare fragmenterad. Dvs. man hänger inte samman i en helhet; integrerad i sin kraft och sina förmågor. Då är det viktigt med kontroll och att var sak har sin plats. Hierarkier, ordningar och förordningar är eftersträvansvärt. Man är inte heller påtagligt andligt intresserad, utan det materiella fyller ens behov.

För spiralmänniskan är hela livet ett ständigt växande.

Livet är en positiv utmaning och man utforskar det med samma nyfikenhet som ett barn. Livet är som en uppåtgående spiral där man ibland är tillbaka till samma sak fast på en annan nivå, med helt andra insikter. Man strävar efter att bli integrerad och hel som person.

Det är väldigt viktigt att vara i fas med sig själv, och att man leva i samklang med sin omgivning och det man gör. Att knyta an och relatera till andra människor är centralt. Makt och hierarki är oväsentligt för man relaterar på samma plan – horisontellt. Kärlek, empati och samhörighet är viktiga källor för energi.

För spiralmänniskan har världen flera dimensioner, ofta parallella. Det vill säga att olika sätt att se på saker och livet kan samexistera, det finns inte en enda “rätta lära”. Man låter sig inte heller begränsas av det materiella och de fem sinnena: att vi har översinnliga begåvningar är helt naturligt. Det innebär att vi inte bara är begränsade till den fysiska realiteten såsom vi känner, definierar och kan mäta den nu. Spiralmänniskan definierar inte världen på förhand utan undersöker med ett öppet och ödmjukt sinne innan hon eller han vet hur det ligger till.

Det säger sig självt att dessa två typer av människor inte harmonierar speciellt bra med varandra.

Boxmänniskan har dominerat under mycket lång tid, men andelen spiralmänniskor ökade på 1900-talet och har sedan millennieskiftet ökat exponentiellt. Inom en tioårsperiod kommer de att vara majoritet, vilket har stor inverkan på alla plan. Barnen som föds är helt uppdaterade på spiralnivån, och inom ett par decennier stundar helt andra tider.

Text från “Din inre framgång” (“Finn din inre styrka” i pocket), Sanna Ehdin, 2007.

– Intressant att läsa denna text tio år senare, eftersom jag skrev då att nu skulle spiralmänniskorna vara i majoritet. Ja, vi är det – om ännu inte kanske i chefsposition men snart. T ex behöver USAs president bytas ut… Det tar cirka fem år till innan nuvarande boxdominerade äldregeneration har pensionerats. Sorry, men det är en generationsskillnad.

 

[av_button label=’Hitta hälsosamma produkter i min shop!’ link=’manually,http://www.sannashop.com’ link_target=’_blank’ size=’medium’ position=’center’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’ admin_preview_bg=” av_uid=’av-b0x7z’]

Din inre framgångDr Sanna Ehdins bloggKreativitet, skapande