Tänk dig att vakna pigg och alert, med en känsla av lätthet i kroppen. Att enkelt komma upp ur sängen, och med en gång kunna röra dig fritt och snabbt. Att inte känna stelhet eller ömhet i leder eller övriga kroppen – vore det inte underbart? Men är det möjligt…? Ja – men mycket av det vi har fått lära oss om kost, ätande och hälsa de senaste 40 åren har visat sig vara fel – så vi får lära om.

Ja, det är fullt möjligt. Jag har själv upplevt det, och åtskilliga gånger sett det ske hos andra. Många har delat sina personliga erfarenheter med mig, och jag har med många av dessa berättelser i boken. Det fungerar därför att allas kroppar är byggda enligt principen att självläka och fungera på maximal nivå! Ger du din kropp rätt förutsättningar så läker det mesta – under förutsättning att skadan inte är alltför stor. 

Du påverkar hela tiden din hälsa – i vilken riktning avgör du.

Den nya epigenitiken visar också att din biologi inte är huggen i sten vid födelsen (att den styrs enbart av generna), utan den påverkas i mycket hög grad av hur du lever – av din livsstil. Influenser från omgivningen, såsom näring, stress, tankar och emotioner, kan reglera vilka gener som används (för att producera proteiner). Detta sker utan att själva generna ändras.

Redan på 1960-talet kände ryska forskare till att svält (fasta) emellanåt förlänger livet. Men fasta innebär egentligen inte svält, det vill säga att du konstant är hungrig. Tvärtom ställer kroppen om effektivt så att du inte är hungrig, utan utnyttjar andra bränslen samtidigt som din kropp repareras och finjusteras. Smak och doftsinne förbättras också. Matpauser ökar vår vitalitet.

Mycket av det vi har fått lära oss om kost, ätande och hälsa de senaste 40 åren har visat sig vara fel. Därför behöver vår syn uppdateras: 
  • Att äta för mycket och ofta gör att vi åldras fortare och går upp i vikt. Det är mycket skadligt för den fysiska och psykiska hälsan samt livslängden. 
  • Autofagi (kroppens självstädning) är helt nödvändig för att bevara god hälsa och vigör. Men att äta kolhydrater och proteiner samt när insulin frisätts stänger av autofagin, och det krävs mycket lite.
  • Fasta utförd på rätt sätt bryter inte ner kroppen utan är utmärkt för att bygga muskler. När forskare jämförde kalorirestriktion av kosten med fasta, var fasta fyra gånger mer effektivt för att bevara muskelmassa!
  • Fasta ger en föryngrande effekt via frisättning av bland annat tillväxthormon. En amerikansk forskningsstudie visade på en femfaldig ökning av tillväxthormon vid endast två dagars fasta.
  • Den riktiga, djupverkande och läkande fastan är vattenfasta, även kallad terapeutisk fasta.

”Fasta är medicinens första princip”. – Rumi

2/3 of ourMother Earth is water – as is our body. Embrace the cleansing quality of water. Photo: Leo Rivas/Unsplash.

Föryngring inom räckhåll

Alla vill väl bli av med smärta, stelhet och ömhet i leder och muskler, och visste du att det är samma sak som att föryngras? Fler tecken är minskad svullnad på kroppen, slätare hud, klarare tankar, piggare och lättare sinne. Denna föryngring är möjlig precis när som helst, och för alla. Detta är min fasteboks stora positiva budskap!

Fasta är nummer ett för föryngring, visar flera decenniers forskning!

Det som avgör är vad du matar kroppen med – eller inte. Därför att matpausen innebär både en tarmpaus och aktivering av specifika gener som ger föryngring. Det bör kombineras med viss fysisk träning, för vi är gjorda för att röra på oss. Forskning visar att den som motionerar minst tre timmar i veckan är biologiskt sett minst tio år yngre i kroppen än den som inte tränar. Lägg därpå rätt utförd, regelbunden fasta och du kan dra av minst 20 år! 

Det är vetenskapligt dokumenterat att regelbunden motion skapar en god hälsa, men du kan enbart förlänga och föryngra livet när motion kombineras med fasta. Denna livsstil lägger grunden för longevity eller youngevity – vilket innebär att leva länge, friska och pigga. Världens främste expert på longevity, professor Luigi Fontana, stöder sig på 20 års forskning på både människor och djur när han säger att vi med rätt hälsosam livsstil kan bli 100 år gamla med en hälsa och stamina, (uthålloighet och styrka), som en 40-åring! Det är mycket uppmuntrande. Jag fyller 60 år 2021 men min kropp är betydligt yngre, så nu firar jag 44 år varje år istället!

Allt är möjligt, föryngring och självläkning är närmare än du tror – och du avgör genom dina val. För endast du bestämmer vad du äter – eller inte äter! 

Fasta är dessutom billigt, enkelt och lätt tillgängligt för alla. Du kan göra det var som helst och när som helst, till låg kostnad. Vid vattenfasta enligt mitt nya VASS-protokoll behövs bara vatten, havssalt, fettkaffe, C-vitamin och citron – enormt enkelt! 

Kroppen är flera miljoner år gammal och den är designad för att fungera optimalt. Men vi behöver sköta om den på rätt sätt, på det vis som byggde kroppen under evolutionen. Och fasta har alltid varit en naturlig del i människans historia, frivilligt eller ofrivilligt (matbrist). Vi är inte bara anpassade till att klara perioder utan mat, vi behöver det för att bibehålla god hälsa. 

Nu uppvärderas fasta till att bli en vanlig och naturlig del i ett hälsosamt liv.

”Fasta är det största botemedlet, den inre läkaren.”Paracelsus, schweizisk läkare och föregångsman inom medicinen på 1500-talet

Dr Sanna Ehdin

Test ur kommande “Sannas Fastebok”, Bladh by Bladh, släpps i mitten av april. Läs även:

OBS: Fasta inte om du är underviktig och har ett BMI lägre än 18,5, om du är anemisk (blek och blodfattig), gravid, ammar eller är under 18 år. De som har ätstörningar, addictions – beroendeproblematik –  eller utmattningssymptom ska inte fasta utan föda och speciellt inte långtidsfasta. Jag har gjort ett eget kapitel: kapitel: “Vilken fasta passar mig” med skala på 1–5 på din personliga fastenivå.