Allt flera barn och vuxna har långt från en frisk hjärna. Statistiken från läkemedelsförsäljning och sjukdoms diagnoser pratar sin tydliga språk vdg diagnoser och läkemedel som används vid en lång rad med besvär som tyder på en nedsatt hjärnfunktion, oavsett om det är psykologiska, psykiatriska, kognitiva, immunologiska eller neurologiska sjukdomar, så har fler än var annan person i Sverige behandling av läkemedel mot depression, ångest, M.S., autism, ADHD, ADD, demens, Alzheimers, M.S., Parkinsons, beroende problematik, bipolär sjukdom, samt en allt stigande användning av neuroleptika och opiater.

Vad är en “trasig hjärna”?

Man kan då säga att fler än hälften av svenskarna har inte varken en normal eller optimal fungerande hjärna, det som oftast kallas inom funktionsmedicin som en sk. ”trasig hjärna”. Olyckligtvis lever de allt för många av oss med symtom av nedsatt hjärnfunktion. Det kan vara allt från hjärndimma, lite sämre minne som man skyller på åldern till en psykiatrisk eller neurologisk sjukdom som har en tydlig medicinsk diagnos.

En trasig hjärna syftar på en hjärna som inte fungerar optimalt.Det är inte en specifik sjukdom eller en medicinsk diagnos utan är benämningen på en samling hälsotillstånd och diagnoser som ofta har gemensamma underliggande mekanismer, orsaker och behov eller obalanser. En trasig hjärna beskriver en dysfunktionell hjärna med nedsatt funktion. Denna nedsatta funktion kan handla om psykosociala, kognitiva, biokemiska eller andra bristande hjärnfunktioner. En trasig hjärna kan vara resultatet av en kombination av till exempel näringsbrist, mage-tarmbesvär, kronisk infektion, tungmetallsförgiftning, insulinresistens, inflammation och mycket annat. Läkemedel kan hjälpa dig tillfälligt, men om du verkligen vill läka en trasig hjärna behöver du gå till rotorsaken. Allt är ett stort kommunikationsnätverk, där vissa grundförutsättningar behöver finnas för att hjärnan ska fungera. Barn som födds med en frisk hjärna, växer upp och utvecklas till harmoniska och glada vuxna människor, samt fortsätter att leva ett friskt och harmoniskt liv långt in i pensionsåldern är nuförtiden unikt och sällsynt i stället för normen.

Sambandet mellan den trasiga hjärnan och Maslows behovspyramid

Enligt forskning från epidemiologer samt medicinska-antropologer och journalister som Weston Price, Francis Pottenger, Stefan Lindeborg, Paul Clayton, Dan Buettner, samt Bradley och Craig Wilcox så har det varit och är fortfarande sällsynt bland primitiva befolkningar och nuvarande ”Blue Zones” befolkningar som lever till 80 eller 90+ att ha ”trasig hjärna” diagnoser och besvär. Det är dessutom mycket sällsynt med behov av läkemedelsbehandling. Det är därför varken normalt, vanligt eller friskt att så stora befolkningsgrupper lider av dessa besvär och sjukdomar. Det är tragiskt och onödigt och fokus bör vara på att skapa förutsättningar för barn och äldre att leva livet med en frisk hjärna och psyke, i stället för att enbart hitta, ställa diagnoser och medicinera dessa människor.

De flesta grundorsaker till ökade trenden av människor som lider av ”trasig hjärna” besvär ligger i en miljö och livsstil som inte matchar våra psykologiska, sociala, fysiska och biokemiska behov. I boken, Rädda Din Hjärna Nu så kompletterar jag de sociala och psykologiska grundbehoven som alla människor behöver som beskrivs på ett enkelt sätt i Maslows behovspyramid med en behovspyramid för hjärnhälsa. Om vi kan skapa en miljö, kosthållning, relationer, samhällsstrukturer och livsstil som kan skapa bättre förutsättning och tillfredsställa de allra flesta av dessa grundbehov så banar vi vägen för friskare och friskare barn och barnbarn, i stället för den trend som råder nu med allt sjukare barn och barnbarn.

Avslutningsvis, näringsmässigt för de flesta a med dessa tillstånd eller diagnoser är snabbmat, ultra-processad ”fejkmat”, mage-tarmbesvär samt näringsbrister på A, C, D och B vitaminer, zink, järn, magnesium och omega 3 fettsyror. Sedan finns det ansamlingar av miljögifter, sömnbrist, stresshanteringsbesvär, trauma, beroende problematik, mobiltelefoner, bristande kontakt med naturen och många andra stressfaktorer.

Alla dessa brister, stresskällor och förutsättningar för en trasig hjärna kan påverkas och förbättras. Det har dokumenterats om och om igen bland flera miljoner individer samt grupper som gör resan till en friskare miljö och livsstil. Goda nyheterna är att vi kan helt ändra trenden från allt fler som lider av en ”trasig hjärna” till allt fler som njuter mer av livet med en frisk hjärna.

Av Peter Wilhelmsson funktionsmedicinsk naturläkare (SNLF, IFMCP)