Nu har det kommit en gemensam rapport av regeringen och livsmedelsbranschen om arbetet för bra matvanor – och  livsmedelsindustrin överträffade sig själv i lislighet.

VD för Livmedelsföretagen Agneta Dreber och VD för Svensk Dagligvaruhandel Thomas Svaton har lyckats övertyga äldre- och folkhälsominister Maria Larsson och jordbruksminister Eskil Erlandsson att underteckna dokument som redovisar regeringens och livsmedelsbranschens kommande arbete för bra matvanor i Sverige.

Syftet är “att uppnå uppsatta mål för bra matvanor” och man följer helt “nordiska näringsrekommendationer och Livsmedelsverkets kostråd” – dvs de som fått mycket kritik de senaste åren som utdaterade och farliga. Bl a rekommenderar man margarin till små barn.

Man säger att “berörda aktörer ska medverka till ökad kunskap hos konsumenterna om sambanden mellan hälsa, matvanor och fysisk aktivitet.” Men hur? Livsmedelsverket har tuggat på med sina råd i 30 år och folk har bara blivit sjukar och sjukare under den tiden.

Förutom de vanliga “ökning av konsumtionen av frukt och grönsaker och fullkornsprodukter” så ska fett minskas, speciellt mättat fett. I ljuset av senare tids fettdebatter undrar man om de har förståndsskygglappar. Speciellt inriktar man sig på att minska saltkonsumtionen, och det är ju riskfritt eftersom ingen livsmedelsindustri förlorar på det.

Inte ett ord om de giftiga tillsatserna och färgämnena i maten, besprutningen av födan och dess konsekvenser för vår hälsa, att SLU varnat för att t ex vete numera innehåller så lite näring att det inte ens passar för boskapsuppfödning. Detta på grund av urlakning av jordar pga storskalig industriell matproduktion. Osv. osv,

Jag upphörs aldrig att förvånas över hur skamlöst livsmedelsindustrin agerar, helt i eget girigt vinstsyfte och utan speciella hänsyn till människors hälsa och välbefinnande. Så listigt att få med sig regeringen på detta, fastän alltfler studier visar hur industrimaten gör oss bara sjukare o sjukar… Och det har regeringen gått i pakt med.

Min erfarenhet av de senaste tio åren, när jag sysslat med kost och hälsoinformation, är att livsmedelsindustrin ändrar inget såvida de inte förlorar pengar (kunder) på det. De har gång på gång visat att pengarna är ända motivatorn, och jag är den första att applådera om de skulle ändra sig och förstå att de faktiskt ska producera livs-medel som ger liv och vitalitet…

Regeringens pressmeddelande

Dr Sanna Ehdins bloggSanna ord 2009