Är antioxidanter farliga? Svar: nej de räddar liv!

(19/4-08) Var det någon som missade braskvarningarna för att antioxidanter dödar? Var lugn, det är inga problem med dem. Problemen ligger någon annan stans. För nu är det HETS mot kosttillskott.

Läkemedelsindustrin bedriver uppenbart en regelrätt hetskampanj mot kosttillskott på bred front. Senaste numret av “Allt om läkemedel” – som vänder sig till allmänheten – hade en lång artikel där ett par experter uttalade sig om hur värdelösa kosttillskott var. Jag var den enda som talade om dess fördelar för hälsan… Men det räcker visst inte längre med sluggern “man kissar ut dem de är verkningslösa” utan nu dör man av dem istället…

Det är så obegåvat. Själva definitionen på antioxidanter är att de oskadliggör de farliga fria radikalerna som ställer till mutationer på generna och andra skador i cellerna. Den publicerade studien man refererar till kom i tryck 2007 och är alltså fram plockad nu – som av en slump – efter artikeln i Allt om läkemedel.

Bristande studier

Studien har en rad brister i meta-analysen om antioxidanter och här är dessa i korthet (under det kan du läsa ett längre inlägg):

• Man sammanförde studier som är 28 dagar med studier som pågått upp till 12 år.

• Man sammanförde studier som visar primär prevention (där man utvärderar om antioxidanter förebygger sjukdom) med sekundär prevention (där man utvärderar om antioxidanter minskar symtom eller sjukdomstillstånd vid etablerade kroniska sjukdomar). Misch-masch med andra ord.

• Man blandade studier där det ingick stora variationer i doserna t.ex. studier som visar intag av doser på 10 ie E-vitamin och studier där man använder 5 000 ie E vitamin. Resultaten från en studie där man använde 2 000 000 ie A-vitamin som en enkel dagsdos blandades med studier där låga doser A vitamin togs under flera års tid.

• Man var inte noggrann när man tolkade hur bra eller inte antioxidanter minskade risken för dödlighet och tog med orelevanta dödsorsaker, t.ex., mord, drunkningar, olyckor och mycket annat statistik i studier där det är uppenbarligen inte logiskt att antioxidantintaget kan påverka.

Forskning visar:

Storkonsumenter av kosttillskott är friskast!

– Personer som i snitt intar 17 olika kosttillskott dagligen visar sig nämligen vara mycket friskare än de som endast intar ett kombinationstillskott – eller som inte tar några kosttillskott alls.

Blogg Arkiv 2008Dr Sanna Ehdins blogg