Det svenska livsmedelsverket är korrumperat, det är bara att konstatera. Det hjälper föga att två industriavlönade personer avgått ur deras kostrådskommitté, bl a professor Bengt Vessby vars tjänst bekostades av margarinindustrin. Det är samma elände fortfarande.

Gång på gång tar de ställning för produkter som industrin behöver – fast de bevisligen innehåller giftiga ämnen (som benspyren i becel eller akrylamid i mat) eller är sjukdomsframkallande för oss (som omestrade fetter och industritransfetter). Hur länge ska de få hålla på med det?

Däremot saknas inte handlingskraft när det gäller att begränsa eller förbjuda naturliga preparat, som faller utanför industrins intressen. Till exempel förbjöd man det enda naturliga solskyddsalternativet med zinkkrämer – på oklara grunder för det är inte utrett. Medan andra kommersiella solskyddskrämer är helt tillåtna, fastän de bevisligen framkallar cancer pga vitamin A-innehåll eller andra dokumenterade carcinogena kemikalier. Då är man både blind och döv. Logiken brister och uppsåtet är uppenbart, att skydda storindustrins intressen – även om folkhälsan står på spel.

Slv´s syfte står klart och tydligt på deras hemsida: Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas intresse aktivt för säkra livsmedel, redlighet, det vill säga ärlighet, i livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Den centrala frågan är: vi har en myndighet som är tillsatt för att bevaka våra intressen – men som uppenbart, gång på gång går i industrins ledband och värnar om deras intressen. Då borde vi, det svenska folket, kunna avsätta dem på grund av vi saknar förtroende för deras verksamhet? För att de bevakar livsmedelsindustrins intressen mer än vår hälsa – det som de är tillsatta för att värna om. Det som kallas för korruption på ren svenska.

Läs hela artikeln här

Dr Sanna Ehdins blogg