Undersökningar har visat att vi inte är lyckligare idag än för hundra år sedan, trots all välfärd, och att bushmen i Afrika är lika lyckliga som välbärgade amerikaner. Lycka handlar om vår inre attityd till det som händer.

Om man ska vara lite krass är folk miserabla för att de väljer att göra saker som gör dem miserabla. Därmed har de makten att själva förändra detta genom att välja att göra saker som i stället gör dem glada. Forskning har bevisat att vi har ett stort inflytande över vårt eget sinnestillstånd. Om vi upplever lycka och förväntar oss detta styr det vårt handlande. Det gör att vi får positiva reaktioner tillbaka och därmed skapas en positiv spiral.

Lyckan är inget magiskt, slumpmässigt eller bara en gudagåva för vissa. En människa som gör det bästa av sina anlag och de tillfällen som uppstår, skapar ett liv med glädje, tillfredsställelse och lycka. Grekiska filosofer menade att om man lär sig att följa dessa regler uppnår man lycka. Det styrs inte av vårt humör eller av omgivningen. Det är ett val som kommer inifrån.

Grekerna drev lyckoskolor med syftet att lära eleverna att leva på ett mer harmoniskt och gladare sätt. De tränade sin karaktär genom att lära sig att observera sina känslor, och skilja på destruktiva och konstruktiva emotioner. Det var att bli herre över sina känslor, men inte för att trycka ner dem utan för att välja de som skapade ett gott liv.

Finns det någon fara i detta? Att sträva enbart efter positiva känslor och helt undvika att känna negativa känslor som sorg, ilska, vrede, rädsla, nedstämdhet med mera kan bli artificiellt. Att känna och välkomna sina känslor är att vara ”grundad” och sann i sig själv – dock behöver man inte fastna i dem. De äkta känslorna varar max ett par minuter och sedan måste känslorna aktivt produceras. De behöver inte ens ha att göra med den aktuella frågan utan kan komma från tidigare upplevelser eller präglingar.

Därför är det värdefullt att ägna lite kraft och energi åt att prägla om tankarna. Kanske är tiden mogen för de grekiska lyckoskolorna igen!

Följ det som gör dig lycklig och
det kommer att öppna dörrar för dig
där det tidigare bara fanns väggar.

Joseph Campbell (1904–87)

.

Fyra faktorer för lycka

Studier har visat att lyckliga och lyckade personer har en livssyn och ett beteende som ständigt belönar dem med positiva upplevelser. De upplever alltså lust och glädje i det de företar sig i livet.

Följande fyra faktorer har visat sig vara gemensamma och utmärkande för de människor som beskriver sig själva som lyckliga. Du kan göra samma och öka din lycka genom att se till att:

  1.  Öka chansen för positiva händelser genom att skapa nya möjligheter, eller lägga märke till och använda dig av de goda möjligheter som redan finns.
  2. Lyssna till din intuition och följa din inre övertygelse. Fatta inga beslut utan att lyssna på signalerna inifrån gällande människor och situationer. Du kan förbättra din intuition genom att meditera och rensa bort det som tar onödig plats i ditt liv.
  3. Ha en hoppfull och positiv inställning. Om du förväntar sig att det ska gå bra ökar det sannolikheten för att det går bra. Det är lättare att se det som fungerar. En ljus, positiv och engagerad livssyn lockar fram det bästa hos människorna omkring dig, vilket ytterligare ökar chanserna för att det går bra.
  4. Vara medveten om att ingen får framgång utan att misslyckas ibland. Det hör till och se inte en motgång eller ett misslyckande som en bekräftelse på hur värdelös du är. Se det som en lärdom och vänd det till din fördel. Se till det som faktiskt fungerar trots allt. Var kreativ och hitta nya lösningar så går du stärkt ur situationen!

Men den viktigaste förutsättningen för lycka och inre framgång är nog ändå att odla sina relationer till nära och kära. Det är den bästa investeringen i ett långt och gott liv. Flera forskningsstudier har visat att intima relationer eller ett brett socialt umgänge är mycket skyddande för immunsystemet och stärker hälsan.

Immunförsvaret blir starkare hos människor som känner sig trygga i en gemenskap. Närhet och beröring spelar också en stor roll.

Det finns ett direkt samband mellan positiva sociala band och ökad livslängd.

Övning: Finn din glädje

Börja en inre dialog om vad som skapar glädje för dig. En bra övning är att ta fram ett vitt papper eller en dagbok och skriva överst
• Jag blir glad av …
och fyll sedan i fortsättningen. Avsluta meningen på rad efter rad undertill genom att låta pennan gå snabbt utan att tänka. Ta ett par nya papper och skriv nedanstående mening överst på varje papper och fyll i allt som kommer fram som fortsättning på denna mening.
• Jag känner mig levande när …
• Jag känner mig tillfreds när …
• Jag blir lycklig av …

Läs först efteråt vad du skrivit. Det är viktigt att bara släppa fram det som kommer inifrån utan att censurera. Du har alla svaren inom dig, det handlar bara om att ta sig tid att lyssna. Här har du möjlighet att få reda på vad som verkligen är väsentligt för dig. Övningen kan med fördel upprepas flera gånger.

Ny läsarrespons

Tack för ett fantastiskt och för Sverige helt unikt författarskap! Jag har följt dig i minst åtta år, och jag har alltid känt att du är en person med gott omdöme och en unik kompetens: kombinationen av en vetenskaplig grundinställning och ett öppet sinne.
Mimmi

Fortfarande kan jag prata om din bok “Den självläkande människan” för vänner och bekanta. Så bra är den, det fick mig att helt sluta med socker och det var inte så svårt som jag då trodde. Följande år behövde jag aldrig köpa ut allergitabletter för pollenallergi och har t.o.m. kunnat gå in i stall till hästarna. Min ända förändring var att sluta med socker och börja äta kallpressad linfröolja. Numera äter jag krilloljan. Har varit helt besvärsfri från dess. Härligt! Dina böcker har varit mycket läsvärda och lärorika, så jag vill gärna följa upp dom med dina utskick. Tack Sanna.
Barbro Wigström

Blogg Arkiv 2008Dr Sanna Ehdins blogg