Vatten har mycket märkliga egenskaper eftersom det kan finnas i tre faser och den fasta fasen, is, flyter på vatten. Normalt sett är det tvärtom: den fasta fasen har alltid högre täthet jämfört med vätskan så det sjunker. Hade så varit fallet med vatten hade inget liv existerat på Jorden…

En annan besynnerlighet är att alla ämnen normalt drar sig samman när temperaturen sänks, medan vatten istället expanderar när det närmar sig fryspunkten. Det är därför det alltid är 4 C på botten av alla sjöar eftersom vatten har ett täthetsmaximum.

Totalt sett finns det över femtio olika egenskaper hos vatten som skiljer sig ifrån alla andra ämnen.

Det som som ger upphov till dessa märkligheter är att vattenmolekylerna hänger ihop på olika sätt. Det unika är att dessa snabbt förändras där bindningar bryts, och ny bildas i en dans av vattenmolekyler som sker på en tidskala av en picosekunder. Det är en tid som kan jämföras med 1 sekund till 32 000 år. Denna snabba dans gör att om man stör vattenstrukturen någonstans i vätskan kommer molekylstrukturen mycket snabbt återhämta sig.

Vatten har en inneboende självläkande effekt.

Det är denna dans som gör vatten är så pass unik att vara basen för vår existens. Allt biologiskt liv finns i detta hav av vattenmolekyler som snabbt svarar upp mot förändringar men hela tiden strövar efter att komma tillbaka till dess inneboende balans.

Eftersom vår kropp till största del (67%) består av vatten så är vattnet en viktig del av vår egen självläkande förmåga!

  • Text som jag fått av professor Anders Nilsson, Stanford universitet och Stockholms Universitet, som är världsledande inom vattenforskning o vars senaste artikel om vattnets egenskaper var publicerad i Nature i 19 juni 2014:
  • Sellberg JA Et at, Ultrafast X-ray probing of water structure below the homogeneous ice nucleation temperature, Nature 510:381-384.

Läs artikeln här.

FriskfaktorerVatten