De som utövat yoga minskar sina nivåer av ångest, depression och stress visar en ny vetenskaplig studie.

Yoga är alltmer populärt i västerlandet och nu visar flera studier på dess hälsoeffekter. I slutet av 2007 publicerades en svensk-norsk studie som med en vetenskaplig modell undersökt om yoga kan lindra stress och oro. Resultaten visade med statistisk säkerhet att gruppen som utövat yoga minskade sina nivåer av ångest, depression och stress i en högre utsträckning jämfört med en kontrollgrupp som under samma tid utfört en allmän avslappningsövning.

Yogautövarna visade dessutom på en högre grad av optimism jämfört med kontrollgruppen.

Studien bestod av 103 individer som alla var nybörjare inför yoga. Dessa fördelades i två grupper som under sex veckor antingen deltog i en nybörjarkurs i yogaformen SK&P (Sudarshan Kriya and related Practices) eller ett allmänt avslappningsprogram. Specifika frågeformulär som är framtagna för att mäta nivåer av depression, ångest, optimism, stress, energi samt medvetandegrad besvarades av alla inblandade före och efter studiens avslutande.

Artikelförfattarna ser detta som en pilotstudie och indikerar behov av att större studier genomförs där även biokemiska markörer bör mätas hos deltagarna för att öka objektiviteten i studierna.

  • Källa: Kjellgren et al., Wellness through a comprehensive Yogic breathing program – A controlled pilot trial. BMC Complementary and Alternative Medicine 2007, 7:43

.

FriskfaktorerYoga & Qigong