Trädet boswellia serrata växer bland annat i Indien och dess kåda har använts i tusentals år inom den ayurvediska medicinen för sina läkande egenskaper. Trädets kåda är mest känt för sina antiinflammatoriska egenskaper där det är dess naturliga syror som ger effekten.

Boswellia används effektivt vid flera tillstånd av ohälsa:

  • Artros
  • Ledgångsreumatism
  • Smärta
  • Astma
  • Inflammatoriska tarmsjukdomar
  • Kan förhindra förlust av brosk i exempelvis leder

Naturliga syror motverkar inflammation

Den naturliga kådan innehåller flera olika syror, så kallade boswelliasyror, som ger den antiinflammatoriska effekten. Mest känd och studerad av dom är dock boswelliasyran acetyl-11-keto-ß-boswellic acid som förkortas AKBA, den står för cirka 90 procent av den antiinflammatoriska effekten. De flesta extrakt av boswellia innehåller naturligt cirka två procent AKBA.

Läs mer: Behandla infammation och artros med ayurveda

ß-boswelic acid, som förkortas ß-BA, är en annan boswelliasyra som förekommer naturligt i kådan. Till skillnad från de andra boswelliasyrorna som verkar antiinflammatoriskt så motverkar ß-BA den skyddande och lindrande verkan som boswellia sammantaget har vid inflammation. Extrakt av boswellia innehåller naturligt cirka 30 procent ß-BA.

Forskningsprojekt för effektivare extrakt

Att på ett naturligt sätt påverka förhållandet mellan boswelliasyrorna för att få en större antiinflammatorisk effekt är något forskare velat uppnå länge. Arjuna som är ett forskningsföretag specialiserat på ayurvediska örter och lipider startade tidigt ett projekt för att försöka få fram världens mest potenta boswelliaextrakt. Och man lyckades. 

Boswelliaextraktet (BosPure) som man på ett naturligt sätt fick fram innehåller högre halt av de skyddande boswelliasyrorna – och den hämmande ß-BA har så gott som avlägsnats helt. I BosPure har man lycktas höja förekomsten av AKBA från två till tio procent.  

Ayurvedisk tradition möter modern vetenskap

Inom den ayurvediska medicinen behandlar man ofta inflammatoriska besvär med en kombination av boswellia och gurkmeja som båda besitter antiinflammatoriska egenskaper samt med livsstilsförändringar.
I kliniska studier har man sett att när man kombinerar boswelliaextraktet BosPure med gurkmejaextraktet BCM95 uppnås en större antiinflammatorisk effekt än när de båda extrakten tas var och en för sig. BCM95 är ett gurkmejaextrakt där gurkmejans naturliga innehåll av turmeroner bevarats, dessa eteriska oljor är nyckeln till extraktets unikt höga upptag.

Läs mer: Därför ska du äta gurkmeja – 5 anledningar

Dokumenterade extrakt minskar smärta hos 9 av 10

Extrakten BosPure och BCM95 har båda stark klinisk dokumentation vid behandling av inflammation – drygt 60 studier – bland annat för behandling av ledvärk. I en studie från 2013 visades Curamin, som innehåller BosPure och BCM95, vara effektivare än standardbehandlingen med ett NSAID-preparat vid artros i knäleden.

I studien uppvisade 92 procent av patienterna som fick Curamin en förbättring av sitt tillstånd. Detta var bättre än resultatet för gruppen som fick NSAID-preparat. Efter sex veckor uppvisade dubbelt så många i Curamin-gruppen reducerad smärta och ömhet samt förbättrad rörlighet än de i NSAID-gruppen.  

Boswellia även bra för hjärnan

Inflammation kan även drabba hjärnan och kallas då neuroinflammation. Det leder till att nervcellerna inte fungerar optimalt och man kan få ett brett spektrum av symptom. Alltifrån hjärndimma till depression och Alzheimer. Även om boswellia ännu inte studerats i kliniska studier konstaterar forskare att dess egenskaper är lovande. Bland annat ökar den nybildningen av celler i hjärnan och kan neutralisera ämnen som annars skulle kunna orsaka neuroinflammation.

Av Johanna Gustafsson

Källa: https://www.spandidos-publications.com/10.3892/mmr.2013.1661,http://cms.herbalgram.org/herbclip/588/021831-588.html,Rajabian A, Sadeghnia H, Fanoudi S, Hosseini A. Genus Boswellia as a new candidate for neurodegenerative disorders. Iran J Basic Med Sci. 2020;23(3):277‐286.
artrosboswelliaCuramininflammationknäartros